Fenomény současnosti III. - Závislosti

27.12.2017

Závislosti na LÁTKÁCH: na alkoholu, na drogách, na cigaretách, na kávě, na jídle, na biopotravinách, na čokoládě, na čichání lepidla.

Závislosti na ČINNOSTI: na sexu, na nakupování, na práci, na počítačových hrách, na opalování, na přehnané hygieně, na kosmetice, na automatech.

Závislosti na OSOBĚ: na partnerovi, na pornografii.

Závislosti na INFORMACÍCH: na telefonu, na televizi, na Facebooku, na internetu, jednoduše na čemkoli, co člověku přijde do cesty.

V tomto článku budou dále popisovány závislosti pouze z hlediska patologie. Základní biologické závislosti jako např. na jídle, vzduchu nebo vodě nebudou uvažovány.

Jak poznáme závislost?

Závislost je stav, kdy si člověk neumí představit svou existenci bez člověka, věci či situace, kterou potřebuje, nebo si myslí, že ji potřebuje.

Patologická závislost je silné nutkání, bez kterého se jedinec neobejde ani s ohledem na jeho negativní důsledky.

Možná si říkáte, že např. závislost na čokoládě neexistuje, nebo je neškodná, ale podstatnou otázkou je, co děláte a jak se cítíte, když ji nemůžete mít? Jste nervózní, nepříjemní nebo hádaví? Stejně je tomu i se závislostí na partnerovi. Svého partnera milujete a přirozeně s ním chcete trávit co nejvíce času, ale co když se někde zdrží a vy nevíte kde, co když domů přijde o hodinu déle, než se předpokládalo a Vám to extrémně vadí a vytáčí Vás to, i když nemáte racionální důvod? V tom případě už se jedná o škodlivou závislost.

Jak závislosti vznikají?

Velice často je závislost způsobena tím, že:

 • člověku něco nahrazuje (např. jídlem může potlačovat samotu či smutek),
 • přináší potěšení, únik či úlevu.


Není náhoda, jaký předmět závislosti si každý člověk vybere. Každá osobnost si doplňuje to, čeho se jí nedostává. Člověk trpící pocitem samoty zvolí např. alkohol nebo některou z drog pro uvolnění nebo navození euforie. Člověk v depresi zkusí opiáty a osloví ho pocit úlevy, relaxace, kdy má chuť oddávat se vlastnímu prožívání. Velkou roli v tom ale také hraje prostředí, společnost a módnost drog, která se neustále mění.

Důvody vzniku:

Problém závislosti většinou nemívá jediného původce. Často jimi bývají:

 1. nefunkční rodina,
 2. nízké sebevědomí, potřeba posílit pocit vlastní výjimečnosti,
 3. "špatná společnost",
 4. vrozené dispozice,
 5. dlouhodobý stres v práci, v rodině,
 6. vznik psychické poruchy,
 7. přehnaná potřeba společenského uznání,
 8. vnitřní neklid,
 9. workoholismus.


Závislosti na prožitcích způsobují hormony, které se uvolňují bezprostředně při vykonávané činnosti či přítomností objektu závislosti:

 • adrenalin - hormon uvolňovaný strachem. Návyk může způsobovat pocit úlevy při kriminálním chování, běhu, hraní atd.,
 • noradrenalin - hormon umožňující tělu překonávat krátkodobou zátěž a zvýšenou aktivitu,
 • dopamin - zodpovědný za vnitřní motivaci, způsobuje šťastné pocity při dosažení cíle,
 • serotonin - podílející se na vzniku nálad. Jeho zvýšená hladina vyvolává šťastné pocity, zatímco při jeho nedostatku se projevuje podrážděnost a deprese. Zároveň ale také ovlivňuje příjem potravy a cyklus spánku a bdění, jeho zvýšená či naopak snížená hladina proto může způsobovat poruchy spánku a příjmu potravy,
 • testosteron - hormon podílející se na zvýšení sexuální touhy, vzrušení, žádostivosti a odměňování orgasmem.


Závislosti na látkách způsobuje psychoaktivní droga, která mění mozkové funkce a zapříčiní dočasné změny ve vnímání, náladě, vědomí a chování. Například hormon dopamin může být také ve velkém množství uvolňován drogami (hlavně amfetaminy), kvůli čemuž se pocit zamilovanosti často přirovnává k drogovému opojení.

Příznaky závislosti:

 • neodolatelná potřeba po předmětu závislosti,
 • soustavné myšlení na nebo o předmětu závislosti,
 • vytlačování a zanedbávání dosavadních zájmů či ostatních potřeb,
 • snížené sebeovládání a vůle vůči předmětu závislosti,
 • rostoucí potřeba přítomnosti/užívání předmětu závislosti,
 • neúspěšná snaha o omezení,
 • nepřiznání si skutečnosti problému, lhaní,
 • zkreslování reality,
 • neschopnost reálně vnímat čas,
 • pocity viny a beznaděje,
 • odkládání povinností,
 • abstinenční příznaky při neuspokojení závislosti (podrážděnost, nervozita, třes, úzkost, manické stavy, deprese atd.).


Závislosti také velmi často souvisí se zdravotními problémy, např. závislost na internetu - bolesti zad, obezita; závislost na alkoholu - zhoršení motoriky (pohyblivosti), odumírání mozkových buněk, tvrdnutí jater; závislost na cigaretách - rakovina plic, zhoršení fyzické kondice, zvýšené riziko infarktu.

Vybrané druhy závislostí:

Vznik patologického hráčství (gambling) spočívá ve 3 fázích: 1. fáze výher (optimismus, zvyšování sázek), 2. fáze prohrávání (půjčování peněz, celkový neklid), 3. fáze zoufalství (rozpad rodiny, neschopnost přestat hrát, popírání vlastní zodpovědnosti). Varovné signály: lhaní, krádeže, zanedbávání všech povinností, práce, rodiny, nedokáže se ovládat, pokračuje ve hře, i když je v jasném rozporu s jeho zájmy.

Závislost na cigaretách (nikotinizmus). Prvním krokem je psychická závislost, která vzniká v okamžiku, kdy si kuřák zafixuje zapálení cigarety s určitým rituálem. Drogová závislost je druhým krokem a je způsobena nikotinem, který je v cigaretách obsažen společně s mnoha dalšími chemickými látkami a dodává pocit úlevy, uklidnění a uvolnění. V případě, že si kuřák nemůže dopřát "svoji dávku", doprovází ho pocity obrovské chutě na cigaretu, deprese, špatné nálady, rozladěnosti, nespavost, nesoustředění, zvýšená chuť k jídlu nebo frustrace.

Závislost na alkoholu (alkoholismus). Nezáleží na množství vypitého alkoholu, ani na frekvenci pití. Jedním z ukazatelů závislosti je neschopnost člověka vyloučit alkohol ze svého života, zejména pokud mu v souvislosti s ním vznikají problémy v rodině, v zaměstnání nebo v oblasti zdraví. Jiným ukazatelem je sociometrický posun na periferii společnosti v důsledku pití. Alkohol je látka, která buď umocňuje gurmánský prožitek, anebo látka, která navozuje změnu psychiky - mění prožívání člověka. Vliv na psychiku může být povzbudivý, ale i tlumivý. Pro zmíněné účinky bývá závislými lidmi nadužíván zejména pro jeho schopnost zmírňovat nebo odbourávat pocity úzkosti, pro schopnost odstraňovat neklid a pro antidepresivní účinky. Na některé jedince účinkuje jako hypnotikum - tedy látka, která tlumí centrální nervový systém, navozuje spánek nebo dokonce vyvolává stavy deprese.

Závislost na zdravém jídle (ortorexie). Smyslem života lidí s touto závislostí je stravovat se vždy a všude zdravě. Takoví lidé nedůvěřují běžným potravinám, které můžeme koupit v hypermarketech, a do restaurace nechodí už vůbec. Jídlo si chtějí uvařit jen a pouze sami, aby přesně věděli, co v dané porci je. Škodlivá závislost se z ní stává, pokud tito lidé trpí silnými výčitkami, když své předsevzetí poruší nebo ho nemůžou dodržet. Časem to může dojít tak daleko, že ortoretik skončí až s nebezpečným psychickým kolapsem.

Závislost na kosmetice. Viditelnou známkou této závislosti je množství investovaných peněz, které nemají hranice a vedou k zadlužování. Jedná se o posedlost nalíčením za každou cenu, vždy a všude. Velmi je rozruší už jen pocit, že by se nemohli nalíčit nebo že by se narušilo jejich momentální nalíčení. Bez zkrášlování si přijdou oškliví nebo méněcenní. V koupelně, před zrcadlem nebo s příručním zrcátkem jsou schopni strávit až několik hodin denně. Ovšem příliš časté užívání a velké množství chemických dávek může mít v tomto případě pro tělo negativní následky.

Léčba:

Při diagnostice závislosti a její hloubky je důležité zhodnocení stavu závislého před závislým chování a aktuálním stavem. Jako důležitá kritéria hodnocení stavu jsou zohledňována následující specifika:

 • významnost pro člověka,
 • změny nálad,
 • tolerance,
 • abstinenční příznaky,
 • konflikty,
 • relapsy - opětovné propuknutí.

Druhy léčby:

 1. Skupinová nebo individuální terapie.
 2. Metoda odpírání je klasický způsob. Dotyčný se učí, jak se vyhnout rizikovému chování. Velice často spojeno s celkovou změnou životních návyků, prostředí a lidí, se kterými se dotyčná osoba schází. Rizikem této techniky je často nedostatečná vůle.
 3. Odstranění příčin, tedy odkrytí toho, co dané osobě činnost přináší a co svým chováním nahrazuje. Dále nalezení řešení problému, který odmítá. Např. technikou přirozeného fungování těla aj. (viz Techniky).


Ve všech uvedených způsobech léčby se doporučuje spolupráce s odborníky. V případě, že by se člověk rozhodl bojovat se svou závislostí sám, hrozí riziko znovunavrácení závislého chování (remise) zejména z důvodu nesprávného postupu odvykání.