Než přijdete na první sezení...                     

... je potřeba vědět, co je reálně uskutečnitelné a co nikoli, aby zbytečně nevznikaly představy či očekávání, které nemohou být naplněny.

Součástí vzájemné spolupráce jsou především tato fakta:

 • kouč/terapeut nepřebírá zodpovědnost za klienta nebo jeho obtíže, byť mu pomáhá jeho situaci aktivně řešit a nacházet důležitá uvědomění,
  - klient otevírá pouze ta témata, na která se cítí být připraven,
 • kouč/terapeut není zodpovědný za klientovy emoce a chování během sezení nebo v jeho běžném životě;
  -každý člověk je sám zodpovědný za své jednání, emoce či jakoukoli další aktivitu,
  - práce s emocemi je nejdůležitější součástí sezení - v žádném případě není žádoucí je potlačovat ve smyslu neuvědomovat si je nebo o nich nehovořit, bez nich nelze dojít k celkovému a trvalému vyřešení situace,
 • součástí spolupráce je někdy i zkoušet klientovu mysl, vědomě pracovat s egem klienta (provokovat) tak, aby klient odhalil i tuto část své osobnosti a dokázal ji přenést do svého vědomí a dále s ní aktivně pracovat,
  - kouč/terapeut vede jednotlivé kroky tak, aby se klient odprostil od závislosti na svém okolí a naučil se plně myslet i jednat sám za sebe,
 • pozitivní výsledky sezení (chcete-li rychlost změn klientova chování) jsou závislé na jeho otevřenosti vůči dané problematice, upřímnosti k sobě i koučovi/terapeutovi, na tom, jak jsou tělo a mysl připraveny se měnit;
  - reakce klientovy mysli samy udávají tempo procesu změn; kouč/terapeut na toto nemá vliv,
  - jinou situací je, pokud klient z nějakého důvodu necítí důvěru vůči svému koučovi/terapeutovi, pak pro něj není vhodným průvodcem v dalších životních krocích,
 • pozitivní výsledky sezení jsou také blokovány nejčastěji: mírou skutečné ochoty se změnit a množstvím důvěry v sebe, že změny jsou možné; někteří klienti si toto neuvědomují a sami si nevědomě brání v pokroku
  (pozn.: nestačí si jednoduše říct chci změnu, ještě více je potřeba i cítit, že to myslíte opravdu vážně a věřit, že to zvládnete, i když zatím nevíte jak na to; jinak se změna nezdaří, dochází ke ztrátě času, energie i peněz, a následují frustrace, deprese nebo výčitky atd.),
  - změny mohou, ale nemusí být viditelné ihned, někdy přichází postupně, proto je zbytečné na sebe vyvíjet nátlak k pokroku a chtít změnu za každou cenu hned; tento proces nějaký čas trvá, proto i trpělivost je jeho podstatnou součástí; spěch nástup změn naopak prodlužuje,
 • u většiny klientů přináší některá sezení i krátkodobou opětovnou vnitřní bolest spojenou se slzami či dalšími emocemi; toto je rozhodně žádoucí součást sezení (s hlubšími tématy) vedoucí k trvalému odstranění obtíží; pokud klient není ochoten toto krátkodobě podstoupit a důvěřovat v pozitivní záměr procesu, je celý průběh sezení odsouzený být povrchním, problém bude v jisté míře stále přetrvávat,
  - pokud terapeut vnímá, že klient aktivně nespolupracuje či nepřistupuje ke spolupráci zodpovědně, má právo odmítnou další spolupráci.

Sezení nenahrazují psychiatrickou či jinou lékařskou péči.

Bezplatně zrušit sezení lze pouze 24 hodin před začátkem, později bude vyžadován storno poplatek za propadlý termín ve výši hodinové sazby dané služby.

V průběhu sezení není možné bez svolení nahrávat jakákoli videa, jiné nahrávky či pořizovat fotky.

Klient respektuje duševní vlastnictví kouče/terapeuta.

Chcete-li změnu, je důležité si nejdříve uvědomit, že ze všeho nejdříve se budete měnit vy, nikoli vaše okolí. Vaše okolí se bude měnit až v závislosti na vás a vašich reakcích.

Podmínky vstupují v platnost 14.3.2018