O mně

Není kouč jako kouč.

Při výběru kouče nebo jiného partnera
v osobním rozvoji je důležité vědět, jakou má osobnost, jaké životní hodnoty, postoje, zkušenosti a přístup k životu - to zásadně ovlivňuje jeho způsob práce
a to, zda je schopen vám ve vaší situaci pomoci.

Dnes existuje již mnoho lidí s podobným zaměřením, ovšem právě výše uvedené parametry vám pomohou vybrat pro sebe toho nejlepšího. Pro vzájemnou spolupráci je potřeba vzájemné důvěry. Proto by výběr kouče či poradce měl na konci zahrnovat
nejen dobrý pocit z jeho výběru, ale i z proběhlých sezení. Pochyby či nejistota zde nemají mít prostor.

Věřím myšlence, že své nitro léčíme skrze upřímnost k sobě
i k druhým, protože až tehdy jsme sami sebou. 

Proto během sezení dbám na oboustrannou upřímnost a otevřenost. Bez těchto vlastností se výsledky nedostavují. V každém setkání se snažím vnímat každý problém komplexně. Většinou za jedním "problémem" nebývá jen jedna věc, ale celý komplex nebo určitá kombinace více faktorů, které hledáme společně
a společně také řešíme.

Když problémy chceme (byť podvědomě), vždy budeme nějaké mít, ale pokud je upřímně nechceme, vždy najdeme cestu, jak je natrvalo vyřešit.

Byla jsem dítětem, studentkou, manažerkou, ředitelkou.
Jsem dcerou, manželkou, maminkou, kamarádkou.
Provázím, podporuji, miluji, nesoudím, naslouchám, důvěřuji, inspiruji, tvořím, pečuji.
To se odráží i v mé práci.

Mým osobním cílem je prožívat každý životní okamžik vědomě,
v jednotě se sebou, přijímat život s otevřenou myslí a s humorem, ať už si procházím jakoukoli životní zkouškou.

Setkání jsou vedena takovou formou, při kterých dochází k uvědoměním a následným změnám, které probíhají ihned a navíc zcela přirozeným a plynulým způsobem. Mysl a tělo (rozum a cit) začínají opět fungovat jako zdravý a jednotný celek. Pracuji do hloubky, aby změny, které klienti požadují, byly trvalé, proto nepracuji jen s logickou či teoretickou stránkou věci, klienti vědí, co chtějí, to, co hledají je především způsob JAK toho dosáhnout, a právě to je praktickou - transformační - součástí mé práce, která mě stále baví
a naplňuje.

Jsem člověkem, který věří v lidský potenciál a chce ho dále rozvíjet.

Dbám ve své práci i na to, aby se v případě potřeby, rozvíjela klientova schopnost řešit vnitřní rozpory 
a pokračovat v procesu seberozvoje i bez podpory kouče. Mým záměrem není zbytečně délku sezení jakkoli prodlužovat.

Sama jsem si v životě prošla mnoha zkouškami, které se mi tehdy nedařilo zvládat nebo jim jakkoli porozumět. Často jsem se zmítala v pocitech, myšlenkách, které se mi nelíbily a hluboce škodily nejen mně, ale i všem kolem mě. A protože v té době nebylo koho žádat o pomoc, vydala jsem se na cestu hledání sama
a postupně objevovala souvislosti, příčiny, následky, důvody s cílem vyřešit absolutně vše, co mi působí nepříjemné pocity. Mnoho let zkoušení a praktikování vyústilo ve zcela jasnou cestu, která dodnes pomohla již mnoha lidem (viz Reference) a kterou se snažím neustále rozvíjet a prohlubovat tak, aby ji bylo možné aplikovat na jakýkoli nežádoucí stav.

Velmi dobrými pomocníky vedle koučování a kraniosakrálního ošetření jsou mi intuice a aktivní naslouchání. Techniky, které ve své práci využívám zmiňuji zde.

Jsem člověk, který věří v poctivou a upřímnou práci, ve které jsou vidět výsledky. Také jsem člověk, který
v lidech rád probouzí jejich přirozenost a otevřenost ke všem životním radostem. Jsem člověk, který se Vás upřímně zeptá "Jak se Vám dnes daří?" a který Vám vždycky bude Vaše štěstí přát. 

Svůj přístup a techniky neustále vymazluji tak, aby následné změny byly intenzivní, ale ve formě, která není přehnaně drastická či jakkoli ponižující či bolestivá, ale naopak  laskavá a vstřícná ve všech směrech. Ráda vylepšuji
a zkouším nové věci. Vývoj nelze zastavit. Proto se snažím držet krok s dobou, ale stále tak, aby cesta byla přirozená, v souladu se ŽIVOTEM.

Samozřejmostí práce s klienty je etika:

  • Profesionální kouč musí při své práci dodržovat etické principy, které jsou v rámci ICF (International Coach Federation) popsány v tzv. ICF standardech etického chování. Více o těchto principech naleznete zde.
  • Soukromí klientů - veškeré informace předané klientem se žádným způsobem nepředávají do pojišťoven či jiných institucí nebo jakýmkoli dalším osobám.