Podpora v těhotenství a ve 4. trimestru + komunikace s miminkem

Motto: PODPORA DŮVĚRY ŽEN VE SCHOPNOST RODIT DĚTI  A PEČOVAT O NĚ.

Těhotenství je jedinečné období každé ženy, zcela neopakovatelné a specifické, stejně jako její osobnost a osobnost dítěte, které přijde na svět. Z důvodu odcizení se sebe sama dnes těhotenství někdy bývá spojováno s nepochopením či neporozuměním, a tím vznikají různé "hormonální" i "nehormonální" komplikace nebo jiné obtíže. 

Těhotenství samozřejmě může být tou nejradostnější etapou v životě ženy a jejích nejbližších, ale nabídka této služby vznikla především kvůli četným negativním zkušenostem žen, se kterými jsem se v životě i v rámci své praxe setkala.

Jako matka jsem si i já procházela nejistým obdobím před porodem a ještě větším zmatkem krátce po porodu. Objevily se situace a chvíle, na které vás nikdo nepřipraví a je jen na vás, jak moc se o sebe můžete nebo dokážete opřít. Proto jako tu nejdůležitější věc v tomto citlivém období shledávám podporu na všech úrovních, na kterých je to možné

Strachy ze samotného průběhu těhotenství, strachy z porodu, z bolesti, a také strachy z doby, co bude po porodu, nejen existenční otázky typu "přežiju to, přežije dítě?", z přítomnosti či nepřítomnosti partnera, z lékařů, z nemocnic, ale i otázka jak se správně postavit k výchově, jak být správným vzorem pro dítě (děti), vhodnost prostředí, do kterého miminko přijde, atp. To vše celkem dobře dokáže zamotat hlavu a vytvořit až panický stav.  Někdy může být důsledkem i laktační psychóza či poporodní deprese (které jsou následkem ale i mnoha dalších okolností, např. vlastní výchovou a přístupu k porodům či k bolesti, vztahy rodičů k dceři, strachem z nejisté budoucnosti či z neznáma, důvěrou, poporodním stavem - kdy dojde k setkání s miminkem, císařský řez, bonding, zlatá hodinka, atd.).

Často opomíjený 4. trimestr je neméně důležité období. Je to čas, kdy si na miminko zvykáte jinak než doposud a ono na vás. Zavádíte do svého života mnoho změn, bojujete s nedostatkem energie, nekončícími pochybami, bouřlivými emocemi, někdy nepochopením okolí atd. 

Jako druhou nejzásadnější věc shledávám komunikaci s miminkem od samotného začátku jeho existence, ještě v bříšku maminky. Jak miminko v bříšku roste je stále jednodušší vnímat jeho reakce a způsob jeho komunikace, kdy souhlasí či nesouhlasí, kdy je spokojené nebo se zlobí :-)  Maminka není jen nádoba na vytvoření potomka, ale jsou s dítětem doslova 2 v 1. I miminko má ke své situaci v bříšku co říct a také chce být vyslyšeno, chce být vědomou součástí své mámy, nechce být odsunuto či upozaděno. Když dokážeme navázat komunikaci s miminkem již od samotného počátku, strachy, které by běžně vyvstaly ani vyvstat nemusí a těhotenství si žena může rozhodně více užít, včetně všech důležitých milníků, které následují. 

Už dnes je dokázáno, že od početí do porodu a zejména po něm miminko vnímá a cítí vše, co se s ním i s maminkou děje. Správnou komunikací lze předejít nejednomu potencionálnímu traumatu či křivdě.

V rámci podpory tohoto tématu nabízím možnost pravidelných setkání v rámci běžné individuální konzultace nebo balíček s připravenou tématikou v rámci pěti 60-90 minutových setkání za cenu 5000,-

Ukázka některých témat:

Jak pracovat se svými stále se měnícími pocity a se strachy.

Jak vnímat různé signály svého těla a signály od miminka.

Proč a jak s miminkem komunikovat, co nám chce říct.

Jak významný vliv na nás může mít naše okolí.

Jak zvládat měnící se životní styl, postavu, stravu, názory lékařů (příprava na spolupráci s lékaři).

Co je dobré organizačně stihnout než se miminko narodí, porodní plán, jak může pomoci tatínek, apod.

Jak se připravovat či nepřipravovat na plánované otěhotnění, atd.


V případě zájmu více osob o tuto službu je možné uskutečnit skupinové setkání, kdy cena bude určena dohodou. 


Objednejte se

Vyplňte následující údaje a my se vám ozveme co nejdříve zpět.