Poradenská psychologie

Poradenskou psychologii vyhledávají lidé, kteří si prošli nebo prochází těžkými životními zkouškami, velkými trápeními a hledají někoho, kdo jim dokáže skutečně pomoci. 

Tento typ služby nabízí rychlou pomoc s problémy ve vztazích, ať už partnerských či rodinných, v práci, s kolegy, s nadřízeným či podřízenými, v osobním rozvoji, když hledáte správný směr pro své další kroky.

Mnozí lidé hledají někoho, kdo s nimi bude schopen smysluplně komunikovat o podstatných otázkách jejich života, aniž by byl jakkoli ovlivňován osobním poutem nebo společenskou rolí. Psychoterapie je často vnímána jako slabost či neschopnost. Avšak málokdo už ví, že se jedná o přirozenou lidskou potřebu. Každý ve svém životě potřebuje člověka, který ho bezvýhradně vyslechne a pomůže mu změnit to, co jeho život pomůže zlepšit, podpořit ho v důležité životní změně, ke které nemusí mít vždy odvahu.

Psychoterapeut je velmi často zaměňován s psychiatrem. Psychiatr léčí léky, psychoterapeut léčí lidskou duši slovem. 


Průběh sezení


Během prvního sezení dochází ke vzájemnému poznávání. Prvních několik minut zpravidla věnuji informacím o sobě, jakým způsobem pracuji atp., abyste měli možnost poznat i mne, mou osobnost
a rozhodnout se, zda jsem v tomto ohledu pro vás tím pravým člověkem.

Následně společně rozebereme témata, která vás aktuálně tíží, možnosti, jak dál postupovat, a také stanovíme frekvenci osobních setkání.

Při dalších setkáních se již plně věnujeme konkrétní problematice. Je možné, že již během sezení bude docházet ke změně stanoveného cíle. Tento postup je běžný a nijak nezasahuje do průběhu. Při terapii je pro mne důležité, aby spolupráce byla maximálně užitečná. Zároveň sleduji i vývoj změn, který s vámi vždy po několika sezeních budu konzultovat a rozebírat, z jakého důvodu k tomu došlo.

Délka terapie je individuální. Záleží na daném tématu a jeho hloubce, na dalších aspektech, které se budou objevovat průběžně během pravidelných setkání. Je možné jedno i více setkání, několik týdnů nebo měsíců či let. Důležité je, že délku spolupráce určíte sami, dle aktuální potřeby a možností. V terapii pokračujete pouze tehdy, když víte, že má smysl a pomáhá.

Službu nabízím pro stejné účely i společnostem či organizacím, které dbají na duševní zdraví svých zaměstnanců a chtějí je touto formou podpořit.

Velmi pěkně terapie doplňuje i kraniosakrální ošetření, které je aktuálně rovnocenným pomocníkem při řešení jakýchkoli obtíží.

Objednejte se

Vyplňte následující údaje a my se vám ozveme co nejdříve zpět.