Kraniosakrální rezonance

Kraniosakrální rezonance cestou hluboké relaxace - Kraniosakrální terapie

Výjimečnost tohoto ošetření spočívá v manipulaci nejen mozkomíšního moku, ale také lymfatického
a glymfatického systému, který má na starosti odvádění toxinů z těla. Může to být vnímáno i jako fasciální masáž (odkaz na video o fasciích z pohledu vědců a světových odborníků v lékařství a biologii člověka je níže).

Je to velmi hluboká práce s tělem. Byť je technika sama o sobě jemná, nejedná se o hlazení, ale velmi přesnou stimulaci důležitých bodů v těle, které spustí obnovovací a očišťovací mechanismy vedoucí
k pevnému zdraví.
Využívám síť fascíí, meridiánů, resp. meridiánových drah, všech kostí, zejména páteře, lebky a chodidel.

Působí jako ELIXÍR MLÁDÍ a VITALITY pro kohokoli koho tento způsob práce přivolá.
Pro vysoce psychicky i fyzicky náročné profese či životní období je jako balzám.
Pro budoucí maminky či ženy, které teprve plánují miminko pomáhá napojit se zpět na své tělo a naučit se ho plně vnímat, i s jeho potřebami.
U těhotných maminek pomáhá obnovit, upevnit či jinak posílit napojení na miminko,
po porodu pomáhá navrátit tělo zpět do původní rovnováhy.
U miminek a dětí srovnává tělo i mysl, vrací do přirozené rovnoháhy, srovnává osové blokády, pomáhá propouštět emoční bloky např. z porodu, srovnává emoční výbuchy u starších dětí, atp.
U ředitelů či manažerů je technika oblíbená co do udržení si zdraví, vyrovnanosti, klidu v těle i na duši.
Ve zralejším věku pomáhá od bolesti a navrací radost z pohybu.
Pomáhá odstranit závislosti (kouření, alkohol, atp.).

Tato technika navrací tělo do jeho přirozené rovnováhy a do zdraví ve všech oblastech, které si člověk může představit. Je velmi jemná, přesto intenzivní a hluboká. Pracuje především s blokádami, bloky, zúženými
a různě staženými místy na těle, a uvolňuje je v tempu pro tělo přirozeném. Stejně tak pracuje i s psychickými obtížemi. Chronické, dlouhodobé či hluboko uložené bloky mohou vyžadovat i více ošetření, nicméně každé ošetření přináší přiblížení se k rovnováze. Pocit po každém ošetření je dostatečným důkazem toho, že se tělo i mysl vrací "domů".

Pomáhá jak těm nejmenším - od uplakaných miminek krátce po narození (i unavené maminky), přes komplikované dospívání, po fyzické obtíže ve vyzrálém věku. Stejně tak od depresí, po různé kognitivní poruchy, atp.

Základem celé práce je práce s kraniosakrálním rytmem, mozkomíšním mokem a "tekutinovým" tělem, ve kterém jsou uloženy veškeré informace o místech, které v rovnováze jsou, i o těch, která nejsou.

Ošetření probíhá na lůžku, v klidné atmosféře, bez jakékoli formy nátlaku. Nátlak je v tomto případě brzdou
v celém procesu. Vše probíhá zcela volně na vlně kraniosakrálního rytmu každého klienta.

Upřímně, tato technika je aktuálně moje nejmilejší. Ošetřuji s ní pravidelně i své děti a neznám nic lepšího.

Chcete-li techničtější popis celé procedury, více informací:

Nejzákladnějším projevem života je pohyb. Jeho ochromení či zpomalení přináší do těla nemoc, která je znamením nerovnováhy.
V našem těle neustále probíhají vnitřní regulační a regenerační procesy. Naše tělo tak neustále hledá vyvážený stav. Jsme-li dlouhodobě vystaveni vlivu stresu či traumatizujícím prožitkům, mají naše tkáně tendenci se stahovat. Je to přirozená obraná reakce těla. Pokud tato stažení - kontrakce neuvolníme, vyústí ve stavy dlouhodobé stagnace. Stagnující tkáně zasahují do mnoha aspektů fyziologie člověka. Stagnace - blokády způsobí stahování krevních cév, a tím zhoršení cirkulace krve, která přináší do všech tkání kyslík a živiny. Stejným způsobem se začne blokovat i transport odpadních látek a toxinů žilním a mízním systémem, což vyvolá následně poruchy v toku nervových impulzů. Na začátku byl neutěšený psychický stav, který pak následně a zcela logicky vyústí v nemoc.

Každý z nás zná základní projevy života, dech a tep. Tyto projevy běžně nevnímáme, abychom si je dokázali uvědomit, musíme se zastavit a zaměřit na ně svoji vnitřní pozornost. Ve skutečnosti jsou ale dech a tep až sekundárními projevy života. Tím primárním projevem je neznatelný, běžně těžko postřehnutelný, kraniální pohyb - tzv. dech života. Pokud jsme plně zdrávi, každá kost, tkáň i buňka našeho těla kmitá ve vzájemné souhře - rezonanci, říká se tomu motilita. Nejzákladnější kraniální pohyb lze přirovnat k pomalé oscilaci - vlně, která neustále proudí tělem od hlavy k nohám a zase zpět. A právě kraniosakrální rezonance, během procesu hluboké relaxace, tuto nejzákladnější vlnu přímo a vědomě podporuje a rozdmýchává jemným dotekem na specifických místech těla. Čím je vnitřní vlna větší a intenzivnější, tím větší léčebný potenciál má. Doslova začne strhávat nepotřebný balast, jako když se malý potůček po prudkém dešti promění ve velkou řeku. Vše probíhá plně v respektu s aktuálním nastavením a možnostmi těla daného člověka.

Ošetření probíhá vleže ve stavu co nejhlubší vědomé relaxace a uvolnění. Uvolněná mysl následně dovolí svalům a ostatním strukturám těla, která jsou v napětí, se uvolnit, a tím umožní regeneraci zevnitř. Terapeut svým přístupem, vnitřním klidem a čistým záměrem celý proces umocňuje. Po ošetření tělo ještě nějakou dobu pracuje a vstřebává změny. Je lepší si bezprostředně po terapii neplánovat náročné schůzky či povinnosti. Změny mohou být citelné ihned, jindy až s odstupem několika dní. Záleží na formě a intenzitě blokací.

U práce s miminky je velmi doporučováno ošetření i maminek - s dětmi jsou na sebe bezprostředně napojeny.
Délka ošetření je v rozmezí 45-60 minut.
Techniku lze velmi dobře propojit i s koučováním.

Další informace - zkušenosti - v článku Kraniosakrální rezonance - zkušenosti


Kraniosakrální rezonance cestou hluboké relaxace - Kraniosakrální terapie

Působí jako ELIXÍR MLÁDÍ a VITALITY. 
Pro vysoce psychicky i fyzicky náročné profese či životní období je jako balzám.
Pro budoucí maminky či ženy, které teprve plánují miminko pomáhá napojit se zpět na své tělo a naučit se ho plně vnímat, i s jeho potřebami.
U těhotných maminek pomáhá obnovit, upevnit či jinak posílit napojení na miminko,
po porodu pomáhá navrátit tělo zpět do původní rovnováhy.
U miminek a dětí srovnává tělo i mysl, pomáhá propouštět emoční bloky, srovnává emoční výbuchy, atp.
U ředitelů či manažerů je technika oblíbená co do udržení si klidu v těle i na duši.
Ve zralejším věku pomáhá od bolesti a navrací radost z pohybu.

Tato technika navrací tělo do jeho přirozené rovnováhy a do zdraví ve všech oblastech, které si člověk může představit. Je velmi jemná, přesto intenzivní a hluboká. Pracuje především s blokádami, bloky, zúženými a různě staženými místy na těle, a uvolňuje je v tempu pro tělo přirozeném. Stejně tak pracuje i s psychickými obtížemi. Chronické, dlouhodobé či hluboko uložené bloky mohou vyžadovat i více ošetření, nicméně každé ošetření přináší přiblížení se k rovnováze. Pocit po každém ošetření je dostatečným důkazem toho, že se tělo i mysl vrací "domů". 

Pomáhá jak těm nejmenším - od uplakaných miminek krátce po narození (i unavené maminky), přes komplikované dospívání, po fyzické obtíže ve vyzrálém věku. Stejně tak od depresí, po různé kognitivní poruchy, atp.

Základem celé práce je práce s kraniosakrálním rytmem, mozkomíšním mokem a "tekutinovým" tělem, ve kterém jsou uloženy veškeré informace o místech, které v rovnováze jsou, i o těch, která nejsou. 

Ošetření probíhá na lůžku, v klidné atmosféře, bez jakékoli formy nátlaku. Nátlak je v tomto případě brzdou v celém procesu. Vše probíhá zcela volně na vlně kraniosakrálního rytmu každého klienta.      

Chcete-li techničtější popis celé procedury, více informací:

Nejzákladnějším projevem života je pohyb. Jeho ochromení či zpomalení přináší do těla nemoc, která je znamením nerovnováhy. 
           V našem těle neustále probíhají vnitřní regulační a regenerační procesy. Naše tělo tak neustále hledá vyvážený stav. Jsme-li dlouhodobě vystaveni vlivu stresu či traumatizujícím prožitkům, mají naše tkáně tendenci se stahovat. Je to přirozená obraná reakce těla. Pokud tato stažení - kontrakce neuvolníme, vyústí ve stavy dlouhodobé stagnace. Stagnující tkáně zasahují do mnoha aspektů fyziologie člověka. Stagnace - blokády způsobí stahování krevních cév, a tím zhoršení cirkulace krve, která přináší do všech tkání kyslík a živiny. Stejným způsobem se začne blokovat i transport odpadních látek a toxinů žilním a mízním systémem, což vyvolá následně poruchy v toku nervových impulzů. Na začátku byl neutěšený psychický stav, který pak následně a zcela logicky vyústí v nemoc.

     Každý z nás zná základní projevy života, dech a tep. Tyto projevy běžně nevnímáme, abychom si je dokázali uvědomit, musíme se zastavit a zaměřit na ně svoji vnitřní pozornost. Ve skutečnosti jsou ale dech a tep až sekundárními projevy života. Tím primárním projevem je neznatelný, běžně těžko postřehnutelný, kraniální pohyb - tzv. dech života. Pokud jsme plně zdrávi, každá kost, tkáň i buňka našeho těla kmitá ve vzájemné souhře - rezonanci, říká se tomu motilita. Nejzákladnější kraniální pohyb lze přirovnat k pomalé oscilaci - vlně, která neustále proudí tělem od hlavy k nohám a zase zpět. A právě kraniosakrální rezonance, během procesu hluboké relaxace, tuto nejzákladnější vlnu přímo a vědomě podporuje a rozdmýchává jemným dotekem na specifických místech těla. Čím je vnitřní vlna větší a intenzivnější, tím větší léčebný potenciál má. Doslova začne strhávat nepotřebný balast, jako když se malý potůček po prudkém dešti promění ve velkou řeku. Vše probíhá plně v respektu s aktuálním nastavením a možnostmi těla daného člověka. 

     Ošetření probíhá vleže ve stavu co nejhlubší vědomé relaxace a uvolnění. Uvolněná mysl následně dovolí svalům a ostatním strukturám těla, která jsou v napětí, se uvolnit, a tím umožní regeneraci zevnitř. Terapeut svým přístupem, vnitřním klidem a čistým záměrem celý proces umocňuje. Po ošetření tělo ještě nějakou dobu pracuje a vstřebává změny. Je lepší si bezprostředně po terapii neplánovat náročné schůzky či povinnosti. Změny mohou být citelné ihned, jindy až s odstupem několika dní. Záleží na formě a intenzitě blokací. 

U práce s miminky je velmi doporučováno ošetření i maminek - s dětmi jsou na sebe bezprostředně napojeny. 
Délka ošetření je v rozmezí 45-60 minut.
Techniku lze velmi dobře propojit i s terapií či koučováním.

Další informace - zkušenosti - v článku Kraniosakrální rezonance - zkušenosti 


Objednejte se

Vyplňte následující údaje a my se vám ozveme co nejdříve zpět.