Služby

Odblokování traumatu

Vznik traumatu nespočívá v charakteru samotné události, ale ve způsobu zpracování této události naším nervovým systémem. 

Může vzniknout i v na první pohled "běžných" každodenních situacích.

 Typické pro vznik a rozpoznání:
je absolutně nečekaný,
je přehlcující,
cítíme bezmoc a zoufalství,
vzniká paralýza a odpojení od svého těla.

Patří sem nejčastěji:
nehody a pády,
lékařské a chirurgické zákroky,
násilí či útok,
ztráta,
přírodní katastrofy a další.