Služby

Kraniosakrální rezonance

Kraniosakrální rezonance cestou hluboké relaxace - Kraniosakrální terapie

Nejzákladnějším projevem života je neustálý neutuchající pohyb. Jeho ochromení či zpomalení přináší do těla nemoc, která je znamením nerovnováhy.
Kraniosakrální rezonance dokáže oživit a podpořit tu nejzákladnější formu pohybu, pomáhá navrátit ztracenou rovnováhu a tím posléze i ztracené zdraví. Tuto techniku lze aplikovat na jakékoliv fyzické či psychické potíže.

Více

Poradenská psychologie

Terapeut pomáhá klientovi lépe pochopit, co se v jeho nitru odehrává a z jakého důvodu. Pomáhá mu lépe pochopit sama sebe, a tím podporovat vnitřní klid.

Nikdy nepředepisuje antidepresiva, ani jiné léky.

Více

Odblokování traumatu

Vznik traumatu nespočívá v charakteru samotné události, ale ve způsobu zpracování této události naším nervovým systémem. 

Může vzniknout i v na první pohled "běžných" každodenních situacích.

 Typické pro vznik a rozpoznání:
je absolutně nečekaný,
je přehlcující,
cítíme bezmoc a zoufalství,
vzniká paralýza a odpojení od svého těla.

Patří sem nejčastěji:
nehody a pády,
lékařské a chirurgické zákroky,
násilí či útok,
ztráta,
přírodní katastrofy a další.

Konzultace a poradenství

Tyto služby slouží především v případech, kdy je potřeba si ujasnit, čeho v momentální fázi svého života nebo v podnikání chcete dosáhnout.

Během konzultací či poradenství je možné nahlédnout do různých druhů technik (např. práce se vzorci, afirmace, meditace, atp.) a zvolit si pro sebe takovou kombinaci, které vás dovede přesně tam, kde chcete být. Každá kombinace či volba je jedinečná podle toho, co momentálně potřebujete a jak jste naladěni. Může zůstat po celou dobu stejná, může se měnit podle aktuální potřeby. 

Regresní terapie

Hlubinná regresní terapie je jedna z přímých technik práce s vlastním podvědomím. Jedná se o řízené vzpomínání klienta po jeho časové linii a následné pročištění hluboko uložených traumat a zablokovaných emocí procesem zvědomění a přijetí.

Řízené meditace

Cílem meditace není jen rozpouštět emoční bloky a odstraňovat negativní vzorce myšlení, čerpat novou energii, relaxovat, ale také stávat se bdělejšími, pozornějšími, živějšími, vnímat věci i z jiných perspektiv. Odstraníte životní šeď a nahradíte ji barvami. Podpoříte regeneraci svého nitra a získáte lepší pocit, budete posilovat vnitřní sílu a celkovou radost ze života. 

Více