Řízené meditace

V rámci osobního rozvoje nabízím i techniku řízených meditací, která se velmi osvědčila v praxi při celkovém uvolňování těla a mysli.

Emoce, které nejsou prožívány, ale potlačeny nebo vytěsněny, jsou v mnoha případech základní příčinou problémů v psychické i tělesné rovině. Právě meditace jsou jednou z účinných technik, které dokáží tyto emoce uvolnit a pročistit. Tím dochází k citelné úlevě od předchozích starostí.

Meditace mohou pomoci v jakékoli oblasti, počínaje problémy s hubnutím, v partnerském vztahu, s psychickými poruchami, v odstraňování stresu, přes traumatické zážitky, v identifikaci skrytých příčin nízkého sebevědomí, nevysvětlitelných strachů, pomáhají také nalézt životní poslání a celkový smysl života.

Pod slovem meditace si každý představí něco zcela jiného. I technik, kterých je v tomto využíváno je velmi mnoho. Ve stručnosti: Meditace je ladění těla a mysli v jednotnou harmonii za stavu hlubokého uvolnění. Jedná se o velmi příjemný uvolňující stav koncentrované mysli. Zároveň nám ukazuje hlubokou pravdu o nás samých, která může být v některých případech překvapivá.

V meditaci necháváme myšlenky volně plynout, stáváme se pouze pozorovateli procesů, které se okolo nás dějí. Jsme ve vnitřním a hlubokém spojení sami se sebou. V rámci uvolnění a očišťování negativ ze svého nitra pracujeme i na vnitřní intuici, kterou tímto rozvíjíme, a která se významně podílí na volbě našich dalších životních kroků. Pocity, které vnímáte povrchově či velmi slabě budete díky meditacím vnímat intenzivněji, právě v důsledku odstraňování starých bloků a vzorců. V rámci meditace můžete procházet i svou minulostí, kterou pročišťujete, a tím docházíte k důležitým uvědoměním. Ladíte se na své Vyšší já.

Řízení těchto meditací se zaměřuje na předem stanovený cíl či konkrétní obtíže, které chceme změnit. Směr a cíl si určuje klient, role terapeuta je pouze v rovině průvodce. Klient má vždy volbu v rozhodování jak pokračovat a čeho dosahovat, což se může i v průběhu samotné meditace měnit. Ústředním tématem mého přístupu je dosažení vnitřní harmonie, propojení na jemné energetické úrovni, pocit svobody a pokora k sobě samému. Od toho se odvíjí vše ostatní.

Pokrok v meditaci

Stejně jako se liší chápání pojmu meditace, tak se liší i měřítko pokroku. Obecně lze ovšem říci, že pokrok lze poznat tak, že pocity při meditaci dokážete přenést i do každodenního života, tj. nakolik vnášíte harmonii a rovnováhu do svých běžných povinnosti a vztahů s druhými. Nakolik cítíte svůj skutečný život opravdovější a hodnotnější sami pro sebe, kdy o sobě zcela přestáváte pochybovat a vnímáte svůj život s pocitem, že vše, co se děje, je v pořádku.

Postup

Po společném stanovení cíle je dále potřeba zklidnit mysl. Nejčastěji jednoduchým dechovým cvičením.

Následuje zahájení samotné meditace řízené terapeutem. U meditace klient sedí či leží na pohodlné pohovce, má zavřené oči a nechává se vést slovy a energií terapeuta. Průběh meditace je vždy zcela individuální, nelze předem říci, jaký bude mít průběh a co bude na jejím konci, protože každá meditace je ovlivněna individuálními požadavky, možnostmi, přáními, potížemi i zkušenostmi meditujícího.

Terapeut vede svého klienta celou meditací, pomocí mluveného slova.

Obvyklá délka meditace je půl až 1 hodina, ale může trvat méně i déle, vždy záleží především na klientovi a zvoleném tématu. Určujícím prvkem celé meditace je klientovo nevědomí, se kterým naváže vztah a které samo určí, jaký bude skutečný průběh meditace a do jaké hloubky bude možné zajít. V meditaci nelze nic uspěchat, vše je v takovém tempu, které je pro klienta přirozené a nejvhodnější, protože ho určuje sám. Uvědomění při tomto procesu pomáhají odbourávat bloky, které mohou být citelné ihned, jindy s odstupem několika hodin, dní nebo i týdnů. Člověk v sobě touto technikou objeví správný směr, kam se dál ubírat, získá správný nadhled a vnitřní klid, který je absolutně nenahraditelný.

Hloubka prožitku je přesně taková, jakou mysl meditujícího v danou chvíli dovolí. Ne větší, ne menší, ale vždy je třeba ji plně respektovat.

Smysl života

Často se setkávám s názorem, i u velmi mladých lidí, že nevidí žádný smysl života, ani smysl v čemkoli dalším. Pro co se vůbec snažit a starat? Takové myšlenky svědčí o hluboké duchovní krizi. Meditace, jako nástroj duchovního rozvoje, dokáže rozklíčovat a vyřešit příčinu tohoto duchovního vyhoření.

Řízená meditace je jedním z nejkvalitnějších nástrojů pro osobní rozvoj vůbec.

Objednejte se

Vyplňte následující údaje a my se vám ozveme co nejdříve zpět.