Mužský kruh

Síla vědomého muže

Vědomý muž je muž, který...

...ví kým je, co od života chce a jde si za tím, protože si to tak sám zvolil.
...zná svou vizi, kterou si plní.
...má své místo ve světě, ví kam patří.
...umí ochránit sebe i svou rodinu.
...dokáže se rozhodovat a dělat to, co je správné.
...je férový, přímý, upřímný, drží slovo, nemá potřebu lhát nebo se za něco či někoho schovávat.
...nestydí se za svá rozhodnutí ani za to kým je.
...nebojí se ženy, ani společnosti, neřeší zbytečnosti.
...umí být "zlý", nebojí se používat sílu a zdravou agresi, když je potřeba. Svou sílu však nezneužívá.
...netrpí výčitkami svědomí, nepochybuje.
...má vyrovnanou sexualitu, ví, jaké ženy se mu líbí a ví, jak si ženu udržet, jak ji vzrušit, jak zažít ten jiskřivý a vzrušivý sex.
...není "ten hodný hoch", který nic nechce a nepotřebuje, ale umí si říct o to, co chce a umí si to i vzít.
...neubližuje, ale umí se zdravě prosadit.
...je plně dospělý, není chlapec, který potřebuje svou maminku místo partnerky, ani není "otcem" pro svou ženu.
...je takovým mužem, který má přirozený respekt a úctu od své ženy, rodiny i okolí.
...je takovým otcem, který je pro své dítě zdravým vzorem.
...je takovým člověkem, který je ve společnosti vyhledávaným parťákem.
...důvěřuje a je důvěryhodný.
...je odvážný, nebojí se samoty, lidí, práce, překážek, hledá další a další výzvy, které může zdolávat, protože tím se stává lepším a silnějším nejen pro sebe.
...nebojí se zodpovědnosti, nejen za sebe, za svou práci, ale i za svou rodinu.
...umí "zatnout zuby" a jít, i když se mu nechce, protože ví, že jít teď a tady je správné.
...umí přijmout lásku a péči od své ženy, ale také si o ní umí říct.
...má své zásady a hodnoty, které dodržuje vždy a všude.
...umí druhým ukázat svoje hranice, které nechce překračovat a ani aby byly překračovány jinými.
...nemá potřebu soupeřit nebo se zbytečně prát.
...nevytváří si žádné závislosti ani jakékoli další berličky, nejen na zvládání stresu.
...nemá potřebu druhým jakkoli dokazovat své kvality nebo obhajovat svá rozhodnutí.
...má vyřešený vztah se svými rodiči, odpuštěné křivdy, lítosti, slabosti, pocity méněcennosti, vztek, atp.
...nepotřebuje ženu vlastnit, nechává jí svobodu, protože je takový, s kterým chce žena sama být.
...není ovládán svým egem, nedovolí mu jakkoli narušovat jeho život a svést ho do nezdravé pozice.

Být mužem v čistě zdravém mužském principu je sice vzácný jev v dnešní době, nicméně není nedosažitelný. V tomto stavu je muž se sebou dokonale sjednocený, propojený, nezdráhá se činit rozhodnutí, aktivní kroky, nepochybuje, jde a nezastavuje se, plánuje, vytváří, buduje, zajišťuje, chrání, je šťastný.

Stejně jako ženy, i muži vybočí ze svého původního principu:

1)

Násilný, konfliktní, hrubý, bezohledný, bezhlavě prosazující sebe na úkor druhého nebo naopak přehnaně laxní, flegmatický, nic nevyžadující, nic nepotřebující - žádnou péči druhých, neprosazující své potřeby či tužby, bez elánu, aktivně se nepodílející na životě své rodiny, často zapomnětlivý, chaotický, duchem nepřítomný, bez větší snahy cokoli měnit.

2)

Submisivní, lehce poddajný, přecitlivělý, přehnaně emocionální, vztahovačný, náladový, nechávající ženu rozhodovat v důležitých situacích, mající strach z hádek či konfliktů, s častými sklony k panice.

3)

Bojácný, plný strachu, nejistoty, potřebující svou "matku ochranitelku", vyžadující potvrzení svých činů od druhých, také vnitřně často vzteklý, rozmrzelý, přehnaný perfekcionista, mající strach ze zodpovědnosti nebo z definitivních rozhodnutí, neschopný dát jasnou a přímou odpověď.


V kruhu si nastavujeme zrcadla, ukazujeme i nepěkná fakta o nás samých, ale to jen proto, abychom se sami v sobě stali lepšími zralejšími muži. Účelem mužských kruhů je hlavně posílení mužské přirozené vnitřní síly, budování vlastních trvalých hodnot a nalezení vlastní vize, která by měla být pevnou součástí života každého muže.

Negativním fenoménem dnešní uspěchané doby je postupá ztráta sebe sama, ztráta energie, vůle, motivace plnit si své běžné potřeby a tužby. Kruhy jsou tu právě od toho - aby poskytly dostatek času ujednotit si, co od života vlastně chtít, kým být, jak jím být, a také aby poskytly pevné zázemí s dostatečnou a upřímnou oporou.

Synergie mužského kolektivu dokáže i nemožné.

BUĎ TAKOVÝM MUŽEM, KTERÝ SE TI LÍBÍ A KTERÝ MÁ V ŽIVOTĚ TO, CO CHCE.

Pro účast na každém kruhu žádáme o předchozí přihlášení nejpozději 1 den předem. Viz formulář níže. Děkujeme.

AKTUÁLNĚ JSOU MUŽSKÉ KRUHY POZASTAVENY Z ČASOVÝCH DŮVODŮ.
V případě zájmu o informaci o opětovném spuštění kruhu se prosím registrujte.

Přihlášení na nejbližší akci