Psycholog, psychiatr a psychoterapeut

22.12.2017

V čem jsou hlavní rozdíly a jaké metody využívají?

Výše zmíněné pojmy jsou i v současné době obestřeny řadou předsudků, které z větší míry neprospívají těmto profesím a potažmo ani potencionálním klientům. Skutečný rozdíl znají s naprostou jistotou především odborníci a klienti, kteří služby již vyzkoušeli.

Uvedené profese v podstatě vycházejí ze stejných zákládů a mají stejný cíl - pomoct klientovi. Rozdíl spočívá především v jejich zaměření - tj. technikách, které ve své práci používají.

Psycholog - v náročné životní situaci

Psycholog není absolventem medicíny, ale společenských věd. Obor psychologie se studuje převážně na filozofické fakultě. Psycholog je tedy vysokoškolsky vzdělaný člověk, ale narozdíl od psychiatra, který ve své praxi využívá léky, psycholog využívá verbální komunikace. Prostřednictvím dialogu s klientem hledá pravou příčinu klientových obtíží
a snaží se společně najít vhodné řešení situace. Psycholog by měl kompletně porozumět povaze klienta a procesům, které se v něm odehrávají, vědět, jak mohou lidé v těžké situaci reagovat, jak se cítí a jak nejlépe jim v jejich situaci pomoci.

Psychiatr - lékař, nikoli "cvokař"

Psychiatr je absolvent lékařské fakulty, který léčí především pomocí léků. Věnuje se převážně lidem s vážnými psychickými problémy, které přerostly do roviny nemocí. Většina lidí, která je donucena, ať už praktickým lékařem, rodinnými příslušníky nebo jinou životní situací, navštívit psychiatra, mohla problémům předejít, pokud by začala řešit obtíže včas, např. s psychologem či psychoterapeutem.

Psychoterapeut - pomáhá "růst"

Tato profese je velmi blízká psychologovi, avšak psychoterapeut může být zároveň
i psycholog
. Pomoc psychologa je především pro lidi v těžkých životních situacích, psychoterapeut je dále i pro ty, kteří cítí , že jejich problém je spíše v jejich duši než ve vnějším světě. Může se jednat o různé fóbie nebo psychické bloky. Studium psychoterapie je podmíněno několikaletým studiem, kdy psychoterapeut získává teoretické, ale i praktické znalosti, a to jak z pozice terapeuta, tak i klienta. Psychoterapie pracuje více s vnitřní přeměnou klienta a s osobnostním rozvojem. Pomáhá klientovi dosahovat pozitivních a trvalých změn.


Pro získání vlastního názoru na popsané služby je vždy nejlepší vyzkoušet si sezení s některým z odborníků, ve kterém klient sám zjistí, zda je pro něj tato služba vhodná či nikoli. Velmi často pak klient vedený zkušeným specialistou "na vlastní kůži" zjistí, jaké skryté možnosti v sobě ukrývá a jak se může dál rozvíjet.