Proč je meditace fantastická záležitost a jak může pomoci?

23.01.2023

Proč je správně vedená meditace důležitá?
Když meditujeme, zavřeme oči a zapojíme parasympatický nervový systém. Ze stavu napětí ("přežití"), stresu, tenze, přecházíme do stavu uvolnění a "tvoření" (Joe Dispenza). 
     Slovem tvoření je myšlen stav bytí, kdy se cítíme být natolik svobodní, že nejsme omezováni vnitřními strachy, bolestmi, obavami či zraněními. Nejsme limitováni ničím "negativním" z minulosti a volně tvoříme svou budoucnost ve skutečně přítomném okamžiku.
     Zavřené oči eliminují vnější podněty, tudíž se lépe soustředíme na vnitřní/niterné pocity a vjemy a přesouváme se do hladiny alfa. 

Alfa hladina/vibrace/frekvence je frekvence tvoření, právě v ní se tělo hojí a navrací do svého přirozeného fungování.

Další benefit meditace je, že při pravidelném a dlouhodobém praktikování je v některých případech možné dosáhnout stavu rozšířeného vědomí, které otevírá do té doby latentní (skryté) schopnosti vyššího smyslového vnímání.
     Právě meditace umožňuje změnu mozkových frekvencí od rozumu, přes podvědomí k čistému vědomí, kterému říkáme zdroj. Když se s ním spojíme, získáme nekonečno informací. 

Není důležité CO prožíváme, ale JAK. ( Barbara A. Brannan).

Proč se dříve nemeditovalo nebo se o tom tolik nemluvilo?
Samozřejmě byly omezené informační zdroje. Teď je opravdu jiná doba. Dříve bylo důležité uspokojit základní potřeby - bydlení, jídlo, finance - které nebyly tak samozřejmě plněny jako ve valné většině dnešního moderního západního světa. Díky jisté formě blahobytu můžeme začít naplňovat i vyšší potřeby, a tím může být např. lepší psychické zdraví, seberealizace, duševní radost a pocit vyrovnanosti. Jedná se především o potřeby, které se těžko vyjadřují čísly, přesto víme, že je máme.

Proč jít na kurz?
Protože ve skupině se energie a vibrace zvyšují rychleji. Synergie mnoho věcí zjednoduší, takže to, co si přejeme, lze získat snadněji, ať už je to uzdravení vnitřního dítěte, rozvoj sebelásky, nastolení vnitřního klidu, rozvoj intuice, atd.
     Termíny.

Proč začít u vnitřního dítěte?
Protože je to základ každého z nás. Protože pokud je zdravé, je velmi moudré. Cítí spojení s celým životem. Miluje, aniž by se ptalo proč. Abychom mohli následovat vnitřní vedení, tu hlubokou moudrost, musíme v sobě toto vnitřní dítě znovu objevit, uzdravit a najít jeho milující, otevřenou důvěru v život.
     Více v kurzu Vědomé bytí