Láska a sebeláska

10.02.2019

Lidé často přicházejí a říkají mi následující scénář: 

"Myslím si, že pro život mám vše podstatné - práci, přátele, dostatek peněz i rodinu. Ale přesto mi něco chybí. Vím, že bych měl/a být spokojený/á, ale nějak to v sobě necítím a nevím proč. Chci si život užívat, mám pocit, že jen přežívám. Chybí mi chuť něco dělat. Potřebuji něco změnit, chci být šťastný/á, cítit se spokojeně, už nevím, co pro to mám udělat. Poraďte mi."

Odpověď je jednoduchá: Nedostatek sebelásky.

Co je láska a co je sebeláska?

Láska může pro mnohé znamenat různé.. Můžeme milovat člověka (partnera, děti, rodiče, přátele), svou práci, domácího mazlíčka, záliby, hudbu, sport, filmy, atp. Můžeme říct, že láska je, když jednoduše máme někoho rádi, když na někoho často myslíme, chceme být v jeho přítomnosti, sdílet s ním život v dobrém i zlém, atp. 

Pro někoho může být toto pojetí plně dostačující. Ale pro jiného může otázka lásky znamenat nastoupení cesty v hledání a objevování sebe sama, skutečného Já v té nejpřirozenější, nejčistší a nejjemnější podobě.

Co tato cesta sebelásky znamená pro mne?

 • Je to stav, kdy cokoli co dělám, dělám proto, že chci, a to mne vede dělat to v radosti a s chutí, bez pochyb a beze strachu.
 • Můžu zcela volně a hluboce dýchat, můžu dobře usínat i spát.
 • Je to stav, kdy mám PŘESNĚ to, co potřebuji, a přesto žiji v hojnosti.
 • Je to stav, kdy neexistuje pocit viny, studu, závisti, žárlivosti, rozdělování světa na dobrý a špatný.
 • Je to stav, kdy život přijímám s otevřenou náručí, byť nevím, co přijde zítra.
 • Je to stav, který člověka láká a který je reálně dosažitelný komukoli.
 • Je to i schopnost odpouštět a nedržet se minulosti,
  žít v přítomnosti a neupínat se na nejistou budoucnost,
  schopnost být upřímný/á, tolerantní i podporující zároveň,
  schopnost odolat manipulaci a sám/sama nemanipulovat, nenechat se vydírat, natlačit kam nechceme sebe i druhé,
  schopnost vyčkat, nespěchat ale ani nebrzdit.
 • Být v lásce také znamená nestěžovat si na všechno a všechny, nehledat viníky ani nevytvářet oběti,
  nehledat chyby, nesoudit, nekritizovat, ale mít rád/a to, co je takové, jaké to je.
 • Být v lásce znamená milovat naplno, umět si hrát i tvořit.
 • Láska neutíká ani neútočí. Láska žije v pokoře i v úctě k sobě a k druhým.

Láska přijímá vše co je takové, jaké to je právě TEĎ.

Na cestě k sobě tedy můžeme objevit i jiné perspektivy, jak na lásku pohlížet. Právě tyto perspektivy využívají plný potenciál láskyplnosti a vedou ke kýženému pocitu naplnění a spokojenosti.

Nutno podotknout, že milovat sebe v té nejupřímnější podobě znamená milovat i druhé, ale milovat druhé ještě neznamená milovat i sebe. Proč? Protože stav, kdy milujeme druhé, může znamenat stav, kdy na sebe zapomínáme a upřednostňujeme druhé NA ÚKOR sebe, což je opakem sebelásky - obětování se.

Závěrem lze ještě shrnout, že důležitými pilíři na cestě za sebeláskou jsou: 

 • úplný POCIT svobody, prostoru a sebedůvěry,
 • absence strachů a pochybností,
 • absence závisti, zášti, žárlivosti,
 • upřímné přání štěstí a radosti vůči KOMUKOLI, kdo byť na malý moment vstoupil do našeho života,
 • podpora v tvořivosti,
 • otevřenost a přijetí jakéhokoli citového či mentálního stavu dalšího člověka, bez jakýchkoli odsouzení...

Zkuste si na chvíli představit:

Jaký život by to byl, kdybychom výše zmíněné dokázali dát sobě?

A jaký by to byl život, kdybychom toto dokázali dát svému partnerovi/partnerce a on/ona nám?

Chtěli bychom takového člověka vedle sebe na celý život nebo ne?

Byl by takový život naplněný nebo by v něm i přesto něco chybělo?

Je něco, co byste chtěli ve svém životě změnit právě teď?

Existuje mnoho cest jak dosáhnout zdravé a upřímné sebelásky. 
Možná právě koučování  nebo kurz Rozvoj sebelásky je právě teď tím pravým nástrojem na cestě k sobě.