Obchodní podmínky

NEŽ PŘIJDETE NA PRVNÍ SEZENÍ...

... je potřeba si reálně nastavit či sladit některé představy a očekávání, které jsou v mých službách možné s těmi, které možné nejsou.

Součástí jsou především tato fakta:

 • terapeut nepřebírá zodpovědnost za klienta, jeho život či jeho obtíže, byť mu pomáhá jeho situaci aktivně řešit a nacházet důležitá uvědomění,
  - v případě, že klient vnímá, že některé oblasti svého života ještě řešit nechce nebo není připraven, je potřeba toto sdělit otevřeně terapeutovi, aby mohl uzpůsobit koncepci sezení ke vzájemné spokojenosti,
 • terapeut není zodpovědný ani za klientovy emoce a chování během sezení nebo v jeho běžném životě; každý člověk je sám zodpovědný za své jednání, emoce či jakoukoli další aktivitu,
  - práce s emocemi je nejdůležitější součástí sezení - v žádném případě není žádoucí je potlačovat ve smyslu neuvědomovat si je nebo o nich nehovořit, bez nich nelze dojít k trvalému vyřešení situace,
 • součástí terapeutovy práce je někdy i zkoušet klientovu mysl, vědomě pracovat s egem klienta (provokovat) tak, aby klient odhalil i tuto část své osobnosti a dokázal ji přenést do svého vědomí a dále s ní aktivně pracovat,
  - terapeut vede jednotlivé kroky tak, aby se klient odprostil od závislosti na svém okolí a naučil se plně myslet i jednat sám za sebe.
 • pozitivní výsledky sezení (chcete-li rychlost změn klientova chování) jsou odvislé od jeho otevřenosti vůči dané problematice, upřímnosti k sobě i terapeutovi, na tom, jak jsou tělo a mysl připraveny se měnit; reakce klientovy mysli samy udávají tempo procesu změn; terapeut na toto nemá vliv,
  - jinou situací je, pokud klient z nějakého důvodu necítí důvěru vůči svému terapeutovi, pak pro něj terapeut není vhodným průvodcem v dalších životních krocích,
 • pozitivní výsledky sezení jsou také blokovány nejčastěji: mírou skutečné ochoty se změnit a množstvím důvěry v sebe, že změny jsou možné; někteří klienti si toto neuvědomují a sami si nevědomě brání v pokroku (pozn.: nestačí si jednoduše říct chci změnu, ještě více je potřeba i cítit, že to myslíte opravdu vážně a věřit, že to zvládnete, i když zatím nevíte jak na to, jinak se změna nezdaří, dochází ke ztrátě času, energie i peněz, a následují frustrace, deprese nebo výčitky atd.),
  - změny mohou, ale nemusí být viditelné ihned, někdy přichází postupně, proto je zbytečné na sebe vyvíjet nátlak k pokroku a chtít změnu za každou cenu hned, tento proces nějaký čas zabere, proto i trpělivost je jeho podstatnou součástí; spěch nástup změn naopak prodlužuje
 • u většiny klientů přináší některá sezení i krátkodobou bolest spojenou se slzami či dalšími emocemi; toto je rozhodně žádoucí součást sezení s hlubšími tématy vedoucí k trvalému odstranění obtíží; pokud klient není ochoten toto krátkodobě podstoupit a důvěřovat v pozitivní záměr procesu, je celý průběh sezení odsouzený být povrchním a problém bude v jisté míře stále přetrvávat,
  - pokud terapeut vnímá, že klient aktivně nespolupracuje či nepřistupuje ke spolupráci zodpovědně, má právo odmítnou další spolupráci.

Kurzy nenahrazují psychiatrickou či jinou lékařskou péči.

Bezplatně zrušit sezení lze pouze 24 hodin před začátkem, později bude vyžadován storno poplatek za propadnutí termínu, s možností nabídky pro jiného zájemce, ve výši hodinové sazby sezení.

V průběhu sezení není možné bez svolení nahrávat jakákoli videa, jiné nahrávky či pořizovat fotky.

Klient respektuje duševní vlastnictví terapeuta.

Chcete-li změnu, je důležité si nejdříve uvědomit, že ze všeho nejdříve se budete měnit vy, nikoli vaše okolí. Vaše okolí se bude měnit až v závislosti na vás a vašich reakcích.

Podmínky vstupují v platnost 1.10.2017