Přijetí

27.12.2017

S lidmi často řeším otázku, jak věci přijmout a co to vlastně znamená přijetí situace, události či jednání, ať už vlastního nebo ze strany druhých. Zde uvádím stručný popis pojmu pro přesnější představu.

Přijetí neznamená, že:

  • se nám musí líbit vše či máme zaujmout pasivní postoj vůči všemu a opustit své principy a hodnoty,
  • jsme spokojeni se stavem věcí, že jsme rezignovali a tolerujeme cokoli,
  • bychom se měli přestat snažit osvobodit od svých sebedestruktivních návyků nebo se vzdát touhy růst,
  • bychom měli tolerovat bezpráví nebo se nesnažit zlepšit stav světa kolem sebe, protože je jaký je a nemá smysl ho měnit,
  • pasivně rezignujeme.

Přijetí znamená:

  • vidět věci jaké jsou nyní, protože pak poznáme, co máme dělat, získáme vnitřní důvěru jednat,
  • přichází často až potom, co jsme si prošli emočně nabitými fázemi odmítání
    a hněvu,
  • vnímat se takoví, jací jsme. Naše rozhodnutí chovat se takto je projevem naší inteligence i soucitu se sebou samými. Cíl či záměr se pak dosahuje snadněji.

Běžným omylem je, když se snažíme změnit stav, aby byl podle našich představ, tím bráníme změně a vyčerpáváme se.

Nedokážeme to, pokud naše vnímání bude zkresleno sebestřednými úsudky, touhami, předsudky, strachy.

Samotný proces přijetí může vypadat následovně:

Nevnucujeme si představy, co bychom měli cítit či vidět nebo si myslet. Naopak jsme
v přítomném okamžiku plně a vědomě. Snažíme si naplno uvědomovat co cítíme, na co myslíme a co vnímáme. Vše co k nám přichází se snažíme přijímat, protože je to právě teď a právě tady.

Vzhledem k šíři tématu je výše uveden pouze nástin celého procesu přijetí. Pokud Vás tato problematika zaujala a rádi byste se o ní dozvěděli více, aby jste ji mohli praktikovat ve svém životě, neváhejte mne kontaktovat.