On-line poradenství

Internetové neboli web-poradenství je v současnosti nový způsob komunikace mezi poradcem a klientem. Jedná se o velmi často žádanou službu a lze ji označit jako fenomén moderní doby. Slouží především jako podpora těm, kteří se z jakéhokoliv důvodu nemohou dostavit k osobní konzultaci.

Tato služba je součástí Psychologického poradenství, zabývá se především problematikou vztahů (rodinných, partnerských, pracovních), nálad a jejich poruch, závislostí, traumat, úmrtí či životních rozhodnutí.
 

Tato forma poradenství má své přednosti, ale i slabé stránky:

Výhody
Nevýhody
 • naprostá anonymita
 • jakákoliv vzdálenost není překážkou
 • bez časového omezení
 • lze se více "otevřít",
 • může být pro klienta méně bolestivé,
 • je dostatek času na formulaci dotazů,
 • k otázkám i odpovědím se lze opakovaně vracet
 • nebezpečí vzniku komunikačních bariér, šumů
 • zpráva nemusí být vždy doručena
 • nedochází ke změně prostředí, sociálnímu kontaktu
 • chybí verbální i neverbální složka rozhovoru,
 • nelze jednoznačně odhadnout klientovy momentální pocity, jeho chování a okamžitě na ně zareagovat,
 • nelze rozeznat tón hlasu a skutečný záměr poradce,
 • mohou vznikat nedorozumění

 

Popis průběhu služby:

Z formuláře níže si nejprve vyberte oblast, které se Váš dotaz týká a poté do textu zprávy popište co nejobsažněji svůj problém. Odpověď vám přijde na Váš e-mail do 3 pracovních dnů (v případě zvýšeného zájmu o tuto službu nad běžný rámec nejdéle do 7 pracovních dnů).
 

Cena a způsob platby:

PRVNÍ ODPOVĚĎ NA VÁŠ DOTAZ V INTERNETOVÉ PORADNĚ, který bude obsahovat rámcové posouzení problému a zaslání návrhu doporučeného postupu, JE ZDARMA.

Další odpovědi je třeba uhradit PŘEDEM převodem na bankovní účet, za každý dotaz, resp. odpověď zaplatíte 400 Kč (případně násobek této částky, pokud si chcete předplatit více dotazů). Číslo účtu Vám bude sděleno společně s odpovědí na Váš první dotaz.

Zjistíte-li, že na Váš dotaz nestačí obecnější odpověď e-mailem, můžete se s důvěrou kdykoli objednat na osobní konzultaci.

Zde uvedené podmínky a cena platí pouze pro internetovou poradnu.
 

Jak se ptát:

Nejdůležitější je, aby váš dotaz byl pokud možno konkrétní a abyste stručně popsali svou situaci, která se problému týká.
 

Příklad jak se ptát:

"Jmenuji se Pavel, je mi 30 let. Jsem po rozchodu s přítelkyní, se kterou jsem byl 7 let. Prožívám si těžké období, i po roce se s touto situací nedokážu smířit. V práci se neumím pořádně soustředit, jsem často bez nálady a začínám přicházet i o přátele. Co mám dělat?"
 

Příklad jak se neptat:

"Pomozte mi prosím, jsem pořád unavený a celkově se necítím moc dobře, nevím si rady..."
 
Dotaz je příliš obecný a má prakticky nulovou výpovědní hodnotu. Nelze na něj patřičně reagovat.
 

Pravidla spojená s touto službou:

 • Dotazy zasílané do elektronické schránky jsou zajištěny proti případnému zneužití heslem a jsou uloženy na dobu nezbytně nutnou na počítači, který je k dispozici pouze provozovateli těchto stránek.
 • Zaslané dotazy budou vybírány každý pracovní den. Nepřítomnost poradce bude klientům v průběhu intenzivnějšího kontaktu sdělována individuálně. Frekvence korespondence bude dohodnuta s každým klientem individuálně.
 • Poradce si v průběhu kontaktu uchovává záznam komunikace s klientem. Po ukončení kontaktu může být uchováván pouze se souhlasem klienta.
 • V případě předpokládaného ohrožení klienta by měl být poradce seznámen s možností krizové intervence v regionu, kde se nachází pacient (pokud je klient ochoten poskytnout tyto informace).
 • Poradce by měl současně s nabídkou web-poradenství nabídnout i alternativní možnosti: Možno mj. vybrat z nabídky v odkazu Poradenská psychologie. Pro zájemce mimo dosah poskytovaných služeb bude klientovi doporučena regionální poradenská péče.
 • Poradce by se neměl pouštět do řešení specifických problémů, pokud s nimi nemá praktickou poradenskou zkušenost v osobním kontaktu. V těchto případech bude klientům doporučeno specifické pracoviště.

 

Váš dotaz pro internetovou poradnu

Váš dotaz může být publikován v sekci časté dotazy (bez uvedení emailu a jiné identifikace). Pokud si tuto možnost nepřejete, uveďte to ve svém emailu. Zasláním dotazu do On-line poradny je Váš emailový kontakt automaticky zařazen do naší databáze zájemců o zasílání novinek (vždy zůstáváte anonymní, Váš kontakt bude ve skryté kopii). Budete informováni o akcích uskutečňovaných v rámci činnosti Kouč a poradce.cz