Nové rozměry podnikání

Zkušený podnikatel ví, že chce-li dlouhodobě úspěšně podnikat, je vedle tvorby zisku potřeba i udržovat plnohodnotné mezilidské vztahy, a to se zaměstnanci, klienty i dodavateli. Jen ten nejsilnější na trhu má spokojené zaměstnance i zákazníky současně.
 

Staňte se jím i vy. Zainvestujte do kvality svých lidí a své firmy.
 

V době, kdy nejcennější komoditou na trhu je výkonný a loajální zaměstnanec, se každá firma snaží strategicky získat nejlepší zaměstnance v oboru proto, aby se stala ještě významnější. Období, kdy zaměstnanec byl pouhou položkou v seznamu zdrojů organizace, jsou dávno v nedohlednu.
 

A co dělá zaměstnance těmi nejlepšími v oboru? Zkušenosti, vědomosti? Nebo osobní kvality jako komunikativnost, odolnost vůči stresu, vysoká adaptabilita na nové podmínky, schopnost rychle se učit apod.?
 

Zkušenosti postupem času nasbírá každý, stejně jako vědomosti, ale např. odolnost vůči stresu, trpělivost nebo komunikativnost stejně snadno získat nelze, natož, aby se během krátké chvíle stala nedílnou součástí osobnosti kohokoli. Má-li být zaměstnanec pro firmu opravdovým přínosem, měl by být naprosto vyrovnaným člověkem, měl by si být vědom svých silných, ale i slabých stránek, měl by vědět, co chce v životě dokázat, kým chce být a co pro to má udělat. Aby se takovým zaměstnancem mohl stát kdokoli, je potřeba, aby jeho vnitřní nastavení (vnímání, myšlení, chcete-li mysl) byla v souladu s vnějším nastavením jeho těla. Pokud nejsou tělo a mysl v souladu, dochází k častým konfliktům, nedorozuměním, hádkám na pracovišti, vysoké fluktuaci, nízkému výkonu a logicky i ztrátě zisku celé společnosti, což je samozřejmě nežádoucí.

Můj přínos spočívá v harmonizaci těla a myšlení v jeden celek. Dále v osobní interakci s top manažery a jejich podřízenými, v řízení části diskuzí, které vedou k hledání řešení problémů v konkrétních situacích jednotlivých firem a následně k jejich roli na trhu. Není potřeba se cokoli zdlouhavě učit či trénovat.
 

Pokud např. víte, že některý z vašich zaměstnanců umí tvrdě pracovat, ví, co má dělat, ale chybí mu vůle či odhodlání dotahovat práci do konce, jeho hodnota pro firmu není tak vysoká, jak by ve skutečnosti mohla být. Stejně tak, pokud má jiný zaměstnanec např. problémy v rodině či ve vztazích. Zásadně to ovlivňuje jejich pracovní výkon a jisté výsledky. Veškerá negativní nastavení a myšlenky („To nikdy nedokážu“, „Kolega je v tomhle lepší než já“, aj.), která v sobě nosí, je potřeba odstranit tak, aby jim dále nebránila vytvářet takové hodnoty, kterých jsou opravdu schopni ve 100 % nasazení.
 

Má práce je vedena formou rozhovorů, při kterých dochází k uvědoměním a následným změnám, které probíhají ihned a navíc zcela přirozeným a plynulým způsobem. Tělo a mysl začíná opět fungovat jako zdravý a jednotný celek. Své klienty vedu k hledání toho, co si ve skutečnosti přejí tak, aby jim v dosahování cílů nebránily žádné vnitřní bariéry či přejaté negativní automatismy (zažité vzorce chování).
 

Uveďme si opět příklad: Zaměstnanec Marek, původně řadový personalista, byl díky svým výkonům povýšen do pozice vedoucího oddělení. Avšak přestože oddělení, firmu a všechny zvyky zná, jeho výkon rapidně poklesl. Dělá chyby v reportech, pozdě odevzdává podklady ostatním oddělením, hádá se se svými podřízenými, nevhodně komunikuje s klienty. Jinak výborný zaměstnanec, ale změna pozice pro něj, ačkoli vítaná, se stala nevhodnou. Proč? Z několika důvodů:

  • Jednak změna z řadové pozice na pozici vedoucí, kde z většiny kolegů vyčnívá v řadě, na což není zvyklý,
  • Dále nezvládá odpovědnost za ostatní, kterou dosud neměl, protože odpovídal jen sám za sebe, nikoli za výsledky ostatních,
  • Nedokáže přímo komunikovat s top managementem a klíčovými zákazníky

 Proto, aby mohl Marek opět fungovat na 100%, je potřeba přenastavit jeho tělo na nové podmínky tak, aby pro něj nová pozice nebyla cizí a nebezpečná, ale zcela přirozená a bez stresu. Následně bude podávat maximální výkony. 
 

Business jinak

V podnikání se, vedle těch silných a pozitivních vlastností, objevuji slabé a nerozvinuté stránky jednotlivců - soutěživost, motivace strachem, sobeckost, a mnohé další. Ty hrají v podnikání obrovskou roli. Pro jejich odstranění je potřeba udělat zásadní změny v sobě a svém nastavení, tak, aby myšlení, jednání a chování byly PŘIROZENĚ v souladu s naším tělem.
 

Nejúspěšnější moderní podnikatelské aktivity přinášejí kromě dokončené práce navíc i radost z perfektně odvedené práce. Tento způsob podnikání a vedení firmy je postaven na následujících principech:

  1. U každého zaměstnance je potřeba najít jeho vlastní přínos, talent a schopnosti (které lze v projektu či organizaci využít), kterých si je zároveň i sám vědom.
    Člověk je nejsilnější v okamžiku, kdy využívá svého daru, svých silných stránek a používá je tím nejprospěšnějších způsobem pro dobro své i společnosti, ve které pracuje. Proto i v podnikání platí, že pracovník nejlépe prospěje firmě, když pracuje podle svého individuálního talentu, a když se při této práci řídí sám svojí intuicí a svým napojením na vlastní talent.
     
  2. Spojením více lidí tohoto typu vznikne unikátní skupina, která se kompletně doplňuje, spolupracuje, nebojuje, komunikuje a řeší, a která je na konci schopna vytvořit jedinečný produkt, který v oboru nemá obdoby. Tak firmě zajistí obrovskou konkurenční výhodu, která je v mnoha případech nevyčíslitelná.

 

Nabízím unikátní formy leadershipu a transformace firem za pomoci jiných principů. Pokud se rozhodnete, že chcete pracovat na osobních kvalitách vlastních lidí, velice ráda vám nabídnu svou pomoc.