PŘIROZENÉ FUNGOVÁNÍ TĚLA - NOVINKA

"Překážky se stavějí do cesty obyčejným lidem proto, aby se z nich stali lidé neobyčejní."

(Paul Jeffers)

 

Každý z nás si jistě uvědomuje, že po svých rodičích a jejich předcích zdědil charakteristické fyzické predispozice (barvu pleti, očí nebo tvar obličeje). Ovšem jen někteří si uvědomují i další "dědictví", které získáváme z našeho nejbližšího okolí, a to nejen v dětském období, ale i v dospělosti, z prostředí, ve kterém se nejčastěji pohybujeme (u rodičů, prarodičů, přátel, atd.). Od všech těchto lidí si vědomě, ale především i nevědomě přebíráme do svého života různé myšlenky, názory, obavy, strachy a zvyky, dokonce i nemoci, které následně utvářejí/formují naše tělo i mysl, resp. jejich nastavení a další fungování.

Pro jednoduchý příklad (vlivu myšlenek a nastavení těla) srovnejte názory a stavbu těla sportovce/atleta s názory a stavbou těla právníka. Jistě poznáte rozdíl. Tak jako potomek atleta získá jisté nastavení vůči sportu, tak potomek právníka získá nastavení vůči právnímu sytému. Sportovec vnímá právo zcela odlišně než právník a právník zcela odlišně vnímá sport oproti sportovci. Je velmi důležité si uvědomit, že toto specifické nastavení dostanou potomci i s myšlenkami, pocity a obavami, které se s tím pojí. Stejně je to u každého z nás v každodenním životě. Protože právě to, co si v sobě nosíme a nač myslíme, "nastaví" naše tělo tak, aby fungovalo potřebným způsobem. A to je následně předáváno dál - našim nejbližším.

Vlivem vlastních vědomých přání v kontrastu s tím, co si neseme v "genech" od svých předků vzniká rozpor. Vysvětlím na příkladu: Mé vědomé přání je být úspěšný a bohatý. Ale vlivem předků se do nevědomí dostaly informace typu: "nikdy bohatý nebudu", "jsem chudý", "mám neustále málo peněz", "nikdy to nikam nedotáhnu", apod. V důsledku této situace vzniká dilema a vnitřní rozpor, který jedinci nedovoluje dosáhnout svých cílů. Přes všechny snahy a úsilí nebude nikdy tak úspěšný a bohatý, jak by si ve skutečnosti přál a bylo v jeho silách, než když je "omezován" negativními nastaveními. Cesta k cíli bude všemožně komplikovaná a velice nesnadná.

Podobné rozpory a mnoho dalších si ve svém těle nese každý. Důležitý zlom nastává v okamžiku, kdy si daný rozpor uvědomíme, resp. že něco (ne)chceme a přes všechny snahy nám to nejde změnit. Nepomáhají školení, nepomáhají kurzy či rady psychologů jak změnu provést, pokud nemáme extrémně silnou vůli, u které na druhou stranu hrozí velké riziko nestability.

Důvodem proč v našem životě nedokážeme udělat trvalou změnu je fakt, že i když se silou vůle či motivací dostaneme k nějaké změně, téměř nikdy nezůstane trvalá a hrozí riziko, že se po čase opět vrátí i s větším důrazem původní nastavení a s ním spojené obavy či strachy. Změna nemůže být trvalá, pokud se nezmění i nastavení našeho těla. Pokud se změní nastavení těla tak, aby bylo v souladu s myšlenkami, které v sobě nosíme, nebrání nic tomu, aby tělo fungovalo přirozeně a trvale a "problém" se dál nepřenášel i na další generace.

Tímto způsobem lze odbourat jakýkoli problém, např. nízké sebevědomí, neschopnost se umět vyjádřit či předat myšlenku, problémy v komunikaci s rodiči, s matkou, s opačným pohlavím, při obchodních schůzkách, problém s penězi, závislostmi, se vztahy (neschopnost si vztah udržet, příp. najít vhodného partnera/partnerku) nebo pokud si nevíte rady co se životem, kudy dál, atp. Na všechny tyto a mnohé další problémy existuje jednoduché řešení a není potřeba mnoha měsíců nebo dokonce let tvrdé dřiny či další námahy a úsilí. Vše lze změnit naprosto přirozeně a v podstatně kratší době během několika sezení. Technika je použitelná jak pro jednotlivce, tak i pro firmy, které se dlouhodobě potýkají s komplikacemi či disharmonií lidského faktoru, který se pak může odrážet na samotném fungování i zisku společnosti.
 

Techniku přirozeného fungování těla nyní využívám ve své vlastní praxi. Jedná se o unikátní metodu práce s klientem tak, aby se změna dostavila přirozeným způsobem s nepřehlédnutelnými výsledky a v relativně krátké době, navíc s trvalým efektem, který již nikdy víc nebude zatěžovat tělo i mysl klienta. Čím vice negativních nastavení se člověk zbaví, tím lépe se cítí, tím lépe zvládá každodenní strasti, a tím spokojenější a vyrovnanější život ve skutečnosti vede.
 

Nabízím vám řešení vašich problémů, přijďte a pomůžu i vám. (Kontakt)