Průběh sezení

Na prvním osobním setkání Vás blíže seznámím s pojmem koučink, jakým způsobem se s ním pracuje, k čemu ho lze dále využívat a jak Vám dokáže konkrétně pomoci. Setkání je doplněno názornou ukázkou týkající se Vaší aktuální životní situace. V případě zájmu o další spolupráci budou společně vybrána konkrétní témata, na kterých budeme během následujících schůzek společně pracovat.

Na druhém a dalších sezeních budeme již řešit konkrétní téma a hledat nejrychlejší a nejefektivnější řešení.
 

Počet návštěv je odvozen od hloubky a rozsáhlosti jednoho konkrétního tématu, příp. dalších s tím spojených, tzn. je možné jedno i více setkání.
 

Koučování může probíhat dvěma způsoby:

  1. výrazně strukturovaný, řízený dialog,
  2. méně formální, navenek připomínající běžnou kovnverzaci.


Výběr závisí především na klientovi, který způsob mu bude více vyhovovat, obojí však probíhá dle jistých principů a pravidel, tak, aby byl na konci získán požadovaný cíl.