Průběh sezení

Během prvního sezení dochází ke vzájemnému poznávání. Prvních několik minut zpravidla věnuji informacím o sobě, jakým způsobem pracuji atp., abyste měli možnost poznat i mne, mou osobnost a rozhodnout se, zda jsem v tomto ohledu pro Vás tím pravým člověkem. 

Následně společně rozebereme témata, která Vás aktuálně tíží, možnosti, jak dál postupovat a také stanovíme frekvenci osobních setkání tak, aby ladily s Vašimi časovými možnostmi a potřebnou intenzitou spolupráce.

Při dalších setkáních se již plně věnujeme konkrétní problematice. Je možné, že během sezení bude docházet ke změně stanoveného cíle. Tento postup je běžný a nijak nezasahuje do průběhu. Při terapii je pro mne důležité, aby spolupráce byla maximálně užitečná. Zároveň sleduji i vývoj změn, který s Vámi vždy po několika sezeních budu konzultovat a rozebírat, z jakého důvodu k tomu došlo.

Délka terapie je individuální. Záleží na daném tématu a jeho hloubce, na dalších aspektech, které se budou objevovat průběžně během pravidelných setkání. Je možné jedno i více setkání, několik týdnů nebo měsíců či let. Důležité je, že délku spolupráce určíte sami, dle aktuální potřeby a možností. V terapii pokračujete pouze tehdy, když víte, že má smysl a pomáhá.