O mně

Lidé obvykle vyhledávají pomoc druhých ve chvílích, kdy jim "něco" brání posunout se v jejich životě dál, ve chvílích, kdy běžné uvažování, dosavadní zkušenosti či logika nestačí. Vyhledávají další názory, inspiraci či jiné podněty a zkušenosti, které by probíhající stav mohly změnit. Denně pracuji s lidmi, kterým pomáhám najít v životě své místo a budovat si vlastní jedinečný systém, založený na přirozenosti, vyrovnanosti, klidu a lásce. Protože jen v takovém systému je nám dobře a chceme v něm zůstat natrvalo, v něm jsme šťastní a sami sebou. Výsledkem této práce je nezranitelná vnitřní síla, trpělivost a naděje, které vedou k samostatnému zvládání jakéhokoli očekávaného, ale i neočekávaného životního zvratu. Stejně tak to praktikuji i ve svém vlastním životě. Výsledky jsou zcela průkazné, ale především radostné.

Profesně zaujímám status koučky, poradkyně v oblasti psychologie a lektorky. Osobně jsem člověkem, který věří v lidský potenciál a chce ho dále rozvíjet. Sama jsem si v životě prošla mnoha zkouškami, které se mi nedařilo zvládat nebo jim jakkoli porozumět. Často jsem se zmítala v pocitech, myšlenkách, které se mi nelíbily a hluboce škodily nejen mně, ale i všem kolem mě. A protože v té době nebylo koho žádat o pomoc, vydala jsem se na cestu hledání sama a postupně objevovala souvislosti, příčiny, následky, důvody s cílem vyřešit absolutně vše, co mi působí nepříjemné pocity a ty nějakým způsobem nahradit příjemnými. Mnoho let zkoušení a praktikování vyústilo ve zcela jasnou cestu, která dodnes pomohla již mnoha lidem (viz reference) a kterou se snažím neustále rozvíjet a prohlubovat tak, aby ji bylo možné aplikovat na jakýkoli nežádoucí stav.

Velmi dobrými pomocníky jsou empatie (schopnost vcítit se a pochopit emoce druhých lidí, jejich radosti i starosti), intuice a aktivní naslouchání. Jsem člověk, který věří v poctivou a upřímnou práci, ve které ovšem musí být vidět výsledky. Také jsem člověk, který v lidech rád probouzí jejich přirozenost a otevřenost všem životním radostem. Jsem člověk, který se Vás upřímně zeptá "Jak se Vám dnes daří?" a který Vám vždycky bude Vaše štěstí přát.

Během práce s druhými plně respektuji fakt, že každý má na světě své místo a svůj důvod bytí, a hlavně svou vlastní přirozenost.

Techniky, které využívám na každém sezení, pracují především s emocemi a podvědomými mechanizmy, které jsou téměř vždy příčinou nežádoucího stavu. V emocích a obranných mechanizmech je vždy uloženo to jediné a správné řešení ke všemu, i když to tak zpočátku nemusí vypadat. Po nalezení prvotní příčiny společně změníme původní nežádoucí nastavení na žádoucí, na takové, které si klient sám zvolí. Mnohdy nestačí problém jen pochopit na vědomé úrovni, ale je potřeba ho změnit na úrovni podvědomé, protože jedině tak se změna stane trvalou. (Více o metodě zde - Metoda přirozeného fungování těla).

V poradenské psychologii nejčastěji volím styl Rogerovské terapie, kdy léčebným prostředkem je především vztah mezi klientem a terapeutem. Terapeut je nedirektivní, plně akceptuje přání a potřeby klienta, přijímá je empaticky, ale zároveň si zachovává svou autenticitu. V takto svobodné atmosféře se obnovuje klientova schopnost řešit vnitřní rozpory a následně pokračovat v uzdravování i bez podpory terapeuta. Carl Rogers (zakladatel Rogerovské terapie) věřil, že ve velmi špatných podmínkách nepříznivých pro život lze žít a najít si cestu svého uzdravení. Proto vedle terapie nabízím i koučování, které je rychlým nástrojem vhodným ke hledání sebeuvědomění a hledání těch správných kroků k celkové spokojenosti. Filozofie, kterou při své práci zastávám, vychází z racionálně emoční terapie. Klient také, a to především, dochází k důležitým uvědoměním, kterými plně pochopí svůj aktuální stav, jeho příčiny a veškeré důsledky s tím spojené. K tomu také využívám psychodynamickou terapii, která spočívá mj. v absolutní nestrannosti terapeuta, vzpomínkách na dětství klienta, objasnění sebeochranných mechanizmů u klienta a propojování klientova prožívání či vnímání se situacemi a chováním v minulosti. Následně již nic nebrání tomu obtíže definitivně odstranit. (Více o průběhu sezení zde - Průběh sezení).

Mým největším zájmem je pracovat s lidmi a pomáhat jim v realizaci jejich snů, protože tím realizuji ten vlastní.

V současné době dále:

  • vedu ženské kruhy, ve kterých společně se všemi ženami probouzíme vnitřní ženu a vše co k ní patří
  • denně pomáhám jednotlivcům, párům i skupinám dojít důležitým uvědoměním, stanovení si vlastních cílů a jejich následnou aplikaci do každodenního prožívání,
  • působím jako dobrovolný poradce portálu Stridavka.cz, který se zabývá tématikou střídavé péče a fungování celé rodiny v průběhu rozvodového řízení,
  • pracuji jako lektorka ve vzdělávání dospělých pro společnost bfz vzdělávací akademie s.r.o., kde přednáším pro nižší a střední management neziskových organizací,
  • jsem součástí projektu Women Up (při příležitosti konference OEOD v Praze za spoluúčasti cats2cats),
  • spolupracuji s portálem Progres Guru, kde také prezentuji svoji publikační činnost,
  • jsem autorkou mnoha kurzů a školení zaměřených na měkké dovednosti a osobnostní rozvoj,
  • jsem zakladatelkou Online školy asertivního sebevědomí pro ženy, ve které se snažím podporovat ženy a dívky ve své přirozenosti a kráse.