Transformační kurz - Očista těla a mysli

15.06.2015 21:46

Chceme-li kompletně pročistit tělo, je potřeba pracovat na dvou úrovních - na úrovni fyzické a duševní (psychické). Stav fyzického těla je vždy výsledkem našeho psychického rozpoložení. Proto je důležité pracovat s oběma úrovněmi současně.

Každá myšlenka, emoce, pocit či nálada mají silný vliv na naše stravovací návyky. Zda jíme s klidem či ve spěchu, přejídáme se či nejíme dost, jíme zdravě či nezdravě atd. Následně se již odvíjí fyzické důsledky, jako např. bolesti zažívacího traktu, záněty, viry, nemoci, opakující se nemoci apod.

Proto, aby detoxikace těla byla trvalá, je potřeba začít u zdroje, v naší mysli.

CÍL A PŘÍNOS:

Cílem kurzu je obnovit vnitřní duševní klid a rovnováhu v každodenním životě, odstranit stres, nepříjemné pocity, posílit pozitivní myšlení, a také pročistit fyzické tělo od nežádoucích obtíží. Zároveň si uvědomíte i sílu svých myšlenek, na co ve svém životě myslíte nejčastěji, jak vás tyto myšlenky ovlivňují, poznáte sami sebe více do hloubky a naučíte se pracovat se svými myšlenkami i pocity žádoucím způsobem. Po odbourání zásadních emočních bloků a odstranění negativních vzorců myšlení a jednání se požadovaný výsledek dostaví vždy. V rámci očisty těla a s úpravou stravovacích návyků se mj. urychlí také návrat k přirozené váze těla.

Technika, kterou budeme v kurzu používat, je především řízená meditace. Doplňkově pak využijeme koučink, klasickou poradenskou psychologii a metodu přirozeného fungování těla.

ORGANIZACE:

Úvodní dvoufázový seminář

Úvodní seminář je rozdělen do dvou termínů:

I. neděle 7.8.2016 v čase 15:00 - 17:00.

Během prvního setkání se dozvíte základní informace, tipy a návody jak na:

 • správnou detoxikaci fyzického těla včetně vyčištění vnitřních orgánů od předchozí nevhodné stravy a stravovacích návyků (po předchozí domluvě i sestavení jídelníčku)
 • výrazné snížení nadváhy, odstranění bolesti hlavy a zažívacích obtíží, celkového zlepšení zdravotního stavu
 • očistu mysli od každodenního stresu
 • rozvíjení pozitivního myšlení
 • prohlubování vnitřní rovnováhy a klidu v každodenních činnostech
 • odstranění vnitřního napětí, relaxační techniky, meditace, klidný spánek, příliv nové svěží energie
II. neděle 4.9.2016 v čase 15:00 - 17:00.

Během druhého setkání si společně sdělíme:

 • dosažené výsledky
 • obtíže spojené se zavedením změn
 • projevy či důsledky dosud zavedených změn

Zároveň podpoříme motivaci a nastavíme další kroky vedoucí k odstranění průběžně vznikajících překážek, které by mohly zabránit trvalým výsledkům.

Kapacita úvodního semináře je 10 míst. Doporučuji si přinést pohodlné oblečení, polštář či deku na sezení, poznámkový blok a tužku.

Cena na osobu za úvodní seminář je 2000,-

Místo konání je Partyzánská 12, Plzeň.

V případě zájmu o seminář je nutná rezervace nejméně jeden týden předem.

Platba probíhá dvěma způsoby: na místě v den konání semináře nebo úhradou přes bankovní účet nejméně 1 pracovní týden předem.

Individuální pokročilý kurz

V rámci tohoto programu budete pomocí řízené meditace hlouběji poznávat své tělo i mysl. Společně pak odstraníme překážky, které se v průběhu detoxikace objeví. V praxi se jedná o fyzické i psychické zeštíhlení všech nežádoucích aspektů současného každodenního života.

Na přání klienta je možné se věnovat také těmto tématům:

 • Hledání vlastního naplnění, talentu, poslání
 • Objevování nových možností, posouvání vnitřních hranic
 • Hledání vlastní přirozenosti
 • Hledání nových a trvalých životních směrů
 • Posilování pozitivního myšlení, zvyšování tzv. pozitivní inteligence PQ, což má za následek rychlé a trvalé samozpracování nečekaných problémů a situací s klidnou myslí a bez zbytečných nedorozumění.
 • Rozvoj komunikačních dovedností
 • Odstraňování strachů, obav, nepříjemných pocitů
 • Schopnost upřímně ocenit sebe i druhé
 • Rozvoj komunikace v každodenním životě

Kurz je určen pro jednotlivce. Doporučuji si přinést pohodlné oblečení.

Cena za osobu je 3900,- za 10h.

Termín konání individuálně dle domluvy, doporučuji však alespoň jedno setkání v délce 1 - 2h týdně

Místo konání je Partyzánská 12, Plzeň.

Na přání je možné kurzovné uhradit ve 2 splátkách ve výši 1950,-. V případě elektronické platby musí být kurzovné uhrazeno vždy minimálně 1 pracovní týden před začátkem sezení. Platba v hotovosti je možná v den realizace kurzu, nikoli dodatečně.

POZNÁMKY:

Jedinou, ovšem zcela zásadní podmínkou přihlášení do kurzu je opravdová chuť nastoupit cestu změny. Bez ní nelze zaručit výsledek.

Seminář či pokročilý kurz lze koupit i jako dárek.

Kurz není vhodný pro lidi, kteří mají závažné zdravotní potíže a dietní omezení vyžadující speciální stravovací návyky.

Již uhrazené kurzovné je nevratné.

V případě přihlášení na kurz či dalších dotazů mne prosím kontaktujte prostřednictvím následujícího formuláře. Odpověď obdržíte nejdéle do 48 hodin.

Chci se objednat na Transformační kurz