Zvládání stresu - pro firmy i jednotlivce

05.11.2013 13:01

Stress management, Negativní emoce, Zdravé sebevědomí, Asertivita, (Sebe)Koučink

Tento program je určen všem, kteří pociťují negativní vliv stresu jako zásadní překážku ve svém životě, která je omezuje v jejich každodenním výkonu, dále je určen těm, kteří vnímají i vliv negativních emocí u sebe či ve svém okolí, těm, kteří chtějí zvýšit své sebevědomí doma či v práci a chtějí se naučit vhodnému asertivnímu chování za každé situace. Všem, kteří mají pocit, že jejich život jim řídí jejich okolí a nedokáží zdravě prosadit svůj názor nebo své potřeby.

Kurz může být veden skupinově (max. 12 účastníků) nebo individuálně v rozsahu nejvýše 6 hodin.
 

CÍL A PŘÍNOS:

Účastníci kurzu se naučí, jak účinně bojovat se stresem ve svém životě, ať už z důvodů rodinných či pracovních. Dále se naučí, jak se nenechat využívat svým okolím a jak čelit neférovým požadavkům ze strany svých kolegů či přátel. Získají způsob, jak pracovat se svou sebedůvěrou a jak ji dále rozvíjet tak, aby byla účinným pomocníkem, když je potřeba, a nikoli zátěží. Naučí se pracovat s vlastními emocemi a ovládat jejich negativní působení na sebe či své okolí, naučí se hledat v každé situaci konstruktivní řešení. Součástí jsou i techniky naslouchání, asertivní techniky v každodenní praxi a základy sebe-koučování, neboli koučování vlastní osoby a dosahování účinných a trvalých změn ve svém životě.
 

BONUS:

S každým účastníkem bude provedeno osobnostní vyhodnocení MBTI, kde se dozví, jak se svojí osobností nejlépe pracovat, co je vhodné a co nikoli a dále v ceně kurzovného je i 30-ti minutové koučování dle libovolného tématu. Mj. bude vysvětlena technika sebe-koučování v situacích, kdy se potřebujeme rozhodnout nebo najít to nejlepší řešení v jakékoli situaci.
 

POZNÁMKY:

Dle domluvy lze časový prostor i obsah semináře přizpůsobit potřebám firmy nebo větší skupině jednotlivých zájemců.
Cena je stanovena dle konkrétních požadavků klienta, zohledněna je mj. denní časová dotace, počet účastníků a možnosti dlouhodobé spolupráce.
 

DALŠÍ MOŽNOSTI ROZVOJE:

V návaznosti na kurz je nejvhodnější osobní koučink, seminář o koučování, příp. trénink koučovacích technik univerzálně využitelných v běžné komunikaci s nadřízenými, s kolegy, s vlastním týmem, v rodině či s přáteli, kde velmi efektivně a rychle pomůže řešit dlouhodobé i krátkodobé překážky či problémy nejen v rozhodování.