Firemní vzdělávací program - Vhodné pro finanční nebo realitní poradenství

05.11.2013 16:06

Stress management, Burn-out syndrom, Motivace, Management působivosti, Relaxační techniky, Time management I.-IV. generace, Práce s rozvojem zaměstnanců.

Tento vzdělávací program je určen pro tři stupně pracovníků: Junior pracovníci, Senior pracovníci a ředitelé. Kurz je primárně určen pro jednodenní školení pro každou ze 3 uvedených pozic.

CÍL A PŘÍNOS:

PRO JUNIORSKÉ POZICE:

Stress management - jak stress překonat, jak s ním pracovat, jak se vyvarovat depresí z dlouhodobého neúspěchu, častých odmítnutí, nízké motivoce, jak předejít syndromu vyhoření (Burn-out), jak správně budovat sebedůvěru v jednání s klienty, jak správně motivovat sebe i klienty, hledání vlastních cílů a vizí, trénink obchodního jednání, chyby v jednání, Time management I.- III. generace.
 

PRO SENIORSKÉ POZICE:

Management působivosti (správný image), neverbální komunikace, jemná práce se slovy, relaxační techniky, Time management I.- IV. generace, řízení zaměstnanců, umění delegování, jak být přirozeným lídrem, jak pracovat s týmem a v rámci týmu, motivace sebe i přímých podřízených.
 

PRO ŘEDITELSKÉ POZICE:

Práce s motivací zaměstnanců, rozvoj zaměstnanců, benefity, soutěživost, koučováním k dokonalému lídrovi - proaktivní jednání, kreativita, stimulace, delegování, práce s osobnostními typy podřízených, sebekoučování, koučink týmu nebo jednotlivců, práce s genderovými skupinami (myšlení žen x mužů).
 

BONUS:

Týmový koučink ve skupině v rámci 30-45 minut.
 

POZNÁMKY:

Dle domluvy lze časový prostor i obsah semináře přizpůsobit potřebám firmy.
Cena je stanovena dle konkrétních požadavků klienta, zohledněna je mj. denní časová dotace, počet účastníků a možnosti dlouhodobé spolupráce.
 

DALŠÍ MOŽNOSTI ROZVOJE:

Nejvhodnějším následným rozvojem po skončení kurzu je prohlubování získaných zkušeností v práci s klienty, koučování, obchodní jednání a uvědomování si vlastních chyb v rámci pravidelných workshopů s celým týmem, případně po předchozí domluvě s jednotlivci. Pro ředitelské posty by bylo vhodné navázat intenzivnější kurz koučování.