Trénink asertivity a asertivních technik - Vhodné pro firmy i jednotlivce

21.10.2013 13:28

Intenzivní výcvikový kurz je určen všem, kteří se chtějí naučit zdravě prosadit, lépe pochopit a řídit své soukromé i pracovní vztahy, odolávat manipulaci a agresi v komunikaci, jednat efektivně i v krizových situacích, a tím mj. zvyšovat svou produktivitu a životní standard.

Kurz je jednodenní. Vhodný pro 1-15 lidí.
 

CÍL A PŘÍNOS:

Kurz je členěn do dvouhodinových bloků, ve kterých je cílem především lépe hájit a prosazovat své zájmy i zájmy týmu, zlepšit vztahy s lidmi ve svém okolí, umět čelit manipulaci, nacházet kompromisy, umět konstruktivně přijímat kritiku, umět naslouchat, umět říkat NE bez pocitu viny, aktivně využívat asertivní techniky a naučit se pracovat se svým hlasem tak, aby bylo docíleno požadovaného stavu. Tréninkem účastníci získají praktické dovednosti využitelné v pracovním i soukromém prostředí.
 

BONUS:

Během kurzu jsou analyzovány modelové situace z reálné praxe klientů nebo situace, kterých se lidé účastní denně při různých příležitostech a v různém prostředí. Názorně je vysvětleno, v čem tkví nejčastější chyby a jejich příčiny v jednání i komunikaci, a jakým způsobem by měly být ideálně řešeny. V průběhu tréninku nových dovedností pracují klienti samostatně i v malých skupinách s pozorovatelem. V případě zájmu, budou pro každého účastníka, zanalyzovány jeho případné rezervy a doporučení pro další práci a osobní rozvoj.
 

POZNÁMKY:

Dle domluvy lze časový prostor i obsah semináře uzpůsobit potřebám firmy nebo větší skupině jednotlivých zájemců.
Cena je stanovena dle konkrétních požadavků klienta, zohledněna je mj. denní časová dotace pro vzdělání, počet účastníků a možnosti dlouhodobé spolupráce.
 

DALŠÍ MOŽNOSTI ROZVOJE:

Nejvhodnějším nástrojem pro stanovení dalšího rozvoje pro osobní či kariérní růst nebo hledání optimálního řešení pro různé konfliktní situace je koučink, kdy klient sám přichází na chyby a sám dokáže navrhnout pro něj nejlepší způsob jak jim předcházet a stávat se lepší ve svém dosavadním způsobu komunikace.