Firemní vzdělávací program - Multi-levelový balíček služeb (Jak si vytvořit působivý image)

20.10.2013 16:17

Verbální komunikace, neverbální komunikace (management působivosti), time management I.- IV. generace.

Tento vzdělávací program je určen zejména pro obchodní zástupce firem, finanční poradce, realitní makléře a manažery obchodních oddělení.

Primárně je rozdělen do 3 dnů po 4-6 hodinách. Program je vhodný pro 1-8 lidí.
 

CÍL A PŘÍNOS:

Prostřednictvím tréninkových metod účastníci získají potřebné dovednosti pro praktické využití. V rámci první části je cílem naučit se správně komunikovat se zákazníky a obchodními partnery věcným a zcela přirozeným způsobem, nalézt a odbourat dosavadní rezervy ve způsobu a obsahu vyjadřování ať už v rámci osobního setkání či po telefonu, příp. e-mailu. Druhá část je věnována managementu působivosti, kde je dbáno především na zachování správných neverbálních projevů, jakých gest se vyvarovat, naopak jaká jsou vhodná, kdy a proč je využít, aby působily požadovaným dojmem. Ve třetí části programu je analyzována práce s časem, která je v práci s lidmi zcela nutným prostředkem rychlého a efektivního fungování. Spočívá v nalezení dosavadních chybných úkonů a nastavení správných, tak, aby den byl rozložen zcela efektivně a nedocházelo ke zbytečným a neúčelným prodlevám, způsobených neschopností umět si sám správně načasovat a nastavit den a nepřicházet tak o drahocenný čas a o klienty.
 

BONUS:

Součástí semináře jsou i modelové situace, na kterých je názorně předloženo, co je správně a co již nikoli. Jsou prakticky rozebírány problémy, se kterými se dosud účastníci setkali, tak, aby přínos programu byl pro firmu maximální. Všichni účastníci jsou aktivně zapojováni v rámci celého průběhu semináře.

Lektorka navíc zanalyzuje možnosti a potenciál každého účastníka jednat novými přiměřenými způsoby, v nichž se budou cítit lépe a sebevědoměji.
 

POZNÁMKY:

Dle domluvy lze časový prostor i obsah semináře uzpůsobit potřebám firmy.
Cena je stanovena dle konkrétních požadavků klienta, zohledněna je mj. denní časová dotace pro vzdělání, počet účastníků a možnosti dlouhodobé spolupráce.
 

DALŠÍ MOŽNOSTI ROZVOJE:

Program lze dále doplnit službou stínování, ve které se jedná o okamžitou zpětnou vazbu ke klíčovým situacím. Lektor doprovází klienta/pracovníka na pracovní schůzku, kde analyzuje chyby v jednání a komunikaci a následně je s klientem rozebírá a hledá nápravná řešení. Tuto službu lze aplikovat i přímo ve firmě klienta.

Nejvhodnějším nástrojem pro hledání chyb v komunikaci a nalézání řešení je koučink, kdy klient sám přichází na chyby a sám dokáže navrhnout pro něj nejlepší způsob jak jim předcházet a stávat se lepší ve své dosavadní práci, která mu pomůže v dalším osobním i kariérním růstu.