Kruhy

Ten pocit, když...

 

...si uvědomuješ, že život je víc než to, co právě prožíváš, že máš na víc než děláš, jen nevíš jak na to.

 

...hledáš způsoby, jak se vymanit z nespokojenosti ve svém životě, i přes relativní dostatek.

 

...vztahy kolem tebe nefungují, jak by měly.

 

...nevíš, o co se opřít, kde a jak začít.

 

...spěcháš za něčím neurčitým, nevíš proč, ale stále se nedaří to naplnit.

 

...nekončící pochyby, obavy, možná i strach a neschopnost to přemoct jsou ubíjející a veškerou další snahu nekompromisně ničí.

 

...chceš dělat věci jinak a mít z nich dobrý pocit.

O co se jedná?

Žádná terapie ani seminář. Jde o náročnou, ale naprosto jedinečnou cestu, na které nikdy nebudeš sám. Pravidelná setkávání pro ty, kteří se chtějí stát součástí skupiny lidí se stejný cílem. Tím cílem je BÝT V ŽIVOTĚ ŠŤASTNÝ. Nic víc, nic míň. V praxi to znamená být vědomým mužem a vědomou ženou.

Nástroje, které k cíli vedou jsou hodnoty, které v současné společnosti teprve hledají své pevné místo - upřímnost, otevřenost, rovnocennost a bezpodmínečná podpora pro to, co je pro každého na jeho cestě žádoucí.

Smyslem kruhů je dovést každého jednotlivého člena do jeho cíle. Na této cestě jsou etapy, kterými si účastníci budou individuálně procházet, které k celému procesu neodmyslitelně patří a které jsou jedním z důvodů, proč do toho jít:

  • hledání a nalezení vlastního naplnění, vize,
  • rozvíjení vnitřní síly, svobody, jistoty, jednoty se sebou samým,
  • prohloubení vztahů ve svém okolí,
  • posilování vlastností, které jsou pro ženymuže klíčové, ve kterých se cítí dobře, ale které bývají často zapomenuty, odsunuty nebo různě deformovány.

Co dalšího ještě můžu získat?

V prostředí, které je přátelské, plně respektující, inspirující a podporující je vytvořen dostatečný prostor pro vlastní uvědomění (která jsou mnohdy klíčem ke všemu), pro osobní růst, rozvoj svých hodnot, pro získávání i předávání zkušeností a názorů, pro zdolávání výzev a posílení vlastní sebedůvěry.

Tvrdá práce nastane ve střetu s vlastním já, s egem, kterému se mnoho věcí líbit nebude, stejně tak i obavy a strachy, které tě budou odrazovat od budování pevného a zdravého základu vlastní identity. Odměny v podobě silné sebedůvěry, uzdravení vnitřních traumat, rozpuštění bloků, znovuvytvoření vnitřního pocitu jistoty a bezpečí, uzdravení sexuality a zabránění opakovanému úniku myšlenek do budoucnosti či do minulosti za to ale určitě stojí.

Výhodou kruhu je především i synergie - síla vytvořená skupinou, kterou jednotlivec nikdy sám nevytvoří. Dynamika skupiny a právě její síla jsou pro některé životní etapy a změny u jednotlivce nezbytné. Díky skupině zjistíš, že nejsi sám/sama v tom co prožíváš nebo jak se cítíš. Už jen tenhle fakt ti dodá sílu jít dál. V dalším kroku zjistíš, že podělit se o vlastní tíhu svých starostí s ostatními může být osvěžující a pochopení od druhých ti dodá energii a chuť jít dál a pokračovat tam, kam to předtím nešlo, protože chyběla možná právě podpora.

 

Průběh kruhů

Ženské kruhy budou vedeny Janou, mužské kruhy budou vedeny Petrem. Témata kruhů se budou neustále vyvíjet a měnit, budou vybírána adekvátně složení skupiny, budou se otevírat aktuální problematické situace zúčastněných při cestě za jejich snem a vizí, za jejich mužstvím či ženstvím, tak, aby byly pokryty potřeby všech, bez výjimek. Součástí celého mechanismu nebude jen verbální sdílení, ale i neverbální. Důraz bude kladen na cit, cítění, na dimenzi, která je odpovědí na celkovou životní spokojenost, v doprovodu cvičení.

V kruzích má každý své místo. Každý má vždy svůj prostor pro vlastní názor či dotaz. Každý se může stát inspirací pro druhého, každý může do kruhu vnést svou myšlenku, kterou nasdílí a kterou mu kruh pomůže dále rozvíjet. Vnášení vlastních vhledů, nápadů a názorů je více než žádoucí.

Mužské kruhy i ženské kruhy budou pracovat většinu času odděleně, avšak někdy (po odsouhlasení všemi účastníky) dojde i ke společné práci, která má za cíl rozvíjet mužsko-ženské interakce přímo v praxi. Tak se proces rozvoje mnohonásobně prohloubí a umocní.

Pravidelná setkání v jednotlivých kruzích budou vždy ve stejný den a stejný čas na 90-120 minut.

Vstupné: 200,-Kč.

Místo: Partyzánská 12, Plzeň. 

Dále sebou:pohodlné oblečení (sedět budeme na podložkách na zemi v kruhu), vlastní pití.

Mužské kruhy
Síla vědomého muže

Ženské kruhy
Láska vědomé ženy (nezranitelná)

 

Pravidla

Co se otevře v kruzích, zůstane v kruzích, všichni jsme na stejné lodi, všichni chceme dosáhnout téhož, a proto také doporučujeme odhodit jakékoli obavy z mluvení před druhými (jak bývá časté), protože druzí jsou tam se stejným cílem, se stejnými pochybnostmi i podobnými pocity.

A aby také výše zmíněné prostředí a cesta s ostatními mohla vzniknout, je potřeba eliminovat to, co je pro kruhy nežádoucí, a proto si vedoucí kruhů vyhrazuje právo kdykoli ukončit setkání či vyloučit člena kruhu při hrubém porušení etických či morálních hodnot ostatních.