Koučování

"Koučování se nezaměřuje na chyby, které se staly, ale na příležitosti, které přijdou."

(John Whitmore)

 

Koučink je výjimečná a velmi oblíbená metoda, kterou v současné době vyhledává stále více lidí. Pomáhá jim rozvíjet se, lépe a rychleji dosahovat svých cílů, posouvat hranice svých možností a nacházet rovnováhu ve všech oblastech života.

Koučování je jako příprava na sportovní utkání: Pokud kouč/trenér pomůže hráči odstranit vnitřní bariéry, pomáhá tak výrazně zlepšit výkon hráče a následně snáze dosáhnout vítězství. A to vše bez toho, aniž by jakkoli ovlivnil techniku jeho hry. Jinými slovy kouč žádným způsobem neovlivňuje klienta, nenavrhuje vlastní řešení, ale pracuje s možnostmi klienta a pomáhá je dále rozvíjet tak, aby klient dosáhl požadovaného cíle.

Kouč pomáhá "dostat z lidí to nejlepší", za pomoci logického uvažování, vhodné dávky kreativity a vysoké míry naslouchání.

Koučování nelze chápat jako nedostatek vlastních možností či osobní selhání, ale jako strategickou výhodu k získání rychlého a efektivního řešení. Narozdíl od mentoringu, kde řešení situace má mentor, v koučinku má konečné řešení klient.