Individuální koučink

"Nejdůležitější je věřit sám sobě, jen tak objevíš svou sílu a dosáhneš svých snů."

(autor neznámý)

 

Nejčastěji se lidé obracejí na kouče, když pociťují nesoulad ve svém soukromém životě a:

 • chtějí dosáhnout lepších výsledků rychleji a kvalitněji,
 • chtějí se dále zdokonalovat,
 • chtějí si lépe plánovat svůj čas,
 • chtějí lépe vybalancovat svůj život,
 • chtějí se naučit prožívat úspěch,
 • chtějí žít bez stresu,
 • chtějí mít větší sebevědomí,
 • chtějí si vážit sami sebe,
 • chtějí řešit konflikty na pracovišti nebo v rodině či s přáteli,
 • chtějí lépe zvládat či řešit partnerskou krizi, problémy s dětmi nebo rodiči,
 • chtějí více zlepšit kvalitu svého života, ale neví jak,
 • chtějí najít svůj životní směr,
 • chtějí nalézt nejjednoduší řešení svého problému,
 • chtějí se správně rozhodnout,
 • chtějí se naučit lépe komunikovat se svým okolím nebo více rozumět lidem ze svého okolí.
 • chtějí zpět získat ztracenou životní či pracovní motivaci,
 • chtějí zvládnout odchod do důchodu s přehledem a vnitřním klidem,
 • chtějí změnit profesi,
 • chtějí se lépe připravit na přijímací pohovor nebo na veřejný projev.

 

Příklady z praxe:

1. Lidé, kteří hledají
nové možnosti v práci
na sobě samém a:
Koučováním lze:
chtějí se dál osobně rozvíjet
 • stanovit si životní hodnoty,
 • stanovit si životní priority,
 • určit oblasti dalšího rozvoje a následné detailní kroky pro další rozvoj,
 • určit oblasti, ve kterých je potřeba se dále rozvíjet k dosažení vytyčených cílů.
chtějí rozvíjet vztahy kolem sebe
 • určit si situace či oblasti, které je třeba rozvíjet a jakým způsobem je rozvíjet,
 • zjistit, čeho a jak má být ideálně dosaženo,
 • zjistit, jakým způsobem zapracovat na sobě samém.
chtějí se naučit pozitivně myslet
 • najít způsoby nebo cesty vhodné pro pozitivní myšlení,
 • stanovit si jednotlivé kroky vedoucí k pozitivnímu myšlení,
 • stanovit si překážky, které se mohou vyskytnout a nápravná opatření, která by jim předcházela.
2. Lidé, kteří se nachází
na životní křižovatce a:
Koučováním lze:
řeší závažná životní rozhodnutí
 • najít optimální řešení a způsob jakým toho lze dosáhnout,
 • určit zdroje, které je potřeba využít v cestě k rozhodování a jak je efektivně využít,
 • najít případné kompromisy.
chtějí změnit zaměstnání
 • stanovit si požadavky nového zaměstnání a konečný výběr zaměstnání,
 • určit si podmínky, které je potřeba dodržet pro získání nového zaměstnání,
 • stanovit si cíle, kterých má být změnou zaměstnání dosaženo,
 • zjistit, zda je současné zaměstnání vhodné, příp. v čem je vnímáno jako nedostačující,
 • určit oblasti seberealizace.
řeší odchod do důchodu
 • určit jakým způsobem využít nově získaný volný čas,
 • určit způsob jak se vyrovnat s velkou životní změnou,
 • určit směr a stanovit cíl hledání nového smyslu života včetně jednotlivých etap, kterými je potřeba v této cestě projít.
hledají smysl svého života
 • stanovit příčiny nespokojenosti dosavadní situace,
 • určit smysl života, hodnoty, vize a životní cíle,
 • určit směr a kroky, které povedou ke kýženému cíli,
 • najít překážky a stanovit ochranná opatření, která by jim měla předcházet,
 • nalézt způsoby jak se mít opět rád a získat pocit životního naplnění.
hledají práci
 • stanovit si životní hodnoty a cíle, způsob jakým toho lze dosáhnout,
 • najít obor podnikání a vhodnou pozici pro seberealizaci,
 • určit si způsob, jak se kompletně připravit na příjimací pohovor k vysněné pozici či firmě,
 • stanovit podmínky, které má ideální práce splňovat.
vybírají obor studia nebo již studují
 • stanovit si životní priority, cíle a předpoklady,
 • zjistit, jaký obor je ten pravý, proč a jak toho dosáhnout,
 • připravit se na příjimací řízení, zkoušky.
3. Lidé, kteří řeší každodenní
starosti nebo hledají vnitřní
stabilitu a:
Koučováním lze:
chtějí najít rychlé řešení jakéhokoli osobního či pracovního problému
 • efektivně nalézt řešení zdánlivě neřešitelných situací,
 • určit si jednotlivé etapy vývoje, kterých by mělo být dosaženo pro dosažení úspěchu,
 • zjistit, jakým způsobem se případné změny projeví na okolí a jak pomoci okolí nové změny bez problémů přijmout, jakým způsobem by okolí mohlo dále pomoci,
 • zjistit pohledy na situaci z různých úhlů pohledů, za odlišných podmínek, za pomoci okolí.
řeší výchovu dětí
 • nalézt chyby, které se ve výchově opakují,
 • stanovit cíl, kterého by mělo být u dítěte/dětí dosaženo,
 • stanovit jednotlivé podrobné kroky, které povedou ke správné výchově a eliminaci chyb,
 • řešit dospívání vážné nemoci či poruchy a způsob, jakým na situaci nahlížet, jak ji řešit (např. hyperaktivita, autismum, anorexie, bulimie, atp.) a jak je psychicky zvládat,
 • řešit konflikty mezi sourozenci nebo mezi dětmi a rodiči, příp. prarodiči, najít příčiny těchto konfliktů a jejich řešení.
hledají správnou životní motivaci
 • stanovit si správné motivy a způsoby, jak si je udržet,
 • nalézt opět smysl života, hodnoty a cíle a způsob jakým jich docílit,
 • nalézt chuť do života, chuť tvořit.
hledají vhodnou relaxaci, uvolnění
 • nalézt příčiny stresu a duševního neklidu,
 • najít vhodné relaxační techniky pro různé podmínky jejich realizace (doma, v práci, na chatě atp.),
 • vypracovat správný time management pro zvládání mnoha povinností v krátkém časovém horizontu.