ETIKA

  • Samozřejmostí práce s klienty je etika kouče i terapeuta.
  • Profesionální kouč musí při své práci dodržovat etické principy, které jsou v rámci ICF (International Coach Federation) popsány v tzv. ICF standardech etického chování. Více o těchto principech naleznete zde.
  • Soukromí klientů - veškeré informace předané klientem se žádným způsobem nepředávají do pojišťoven či jiných institucí nebo jakýmkoli třetím osobám. Vše záleží na volbě a souhlasu klienta.