On-line kurz pro muže - Doplňkové informace

Organizace kurzu

Každé pondělí dopoledne Vám na Váš email zašlu nové zadání na aktuální týden a worklist, do kterého budete následně zpracovávat úkoly. V každé lekci budou obsaženy pojmy, které je potřeba zavést pro získání kompletního přehledu v dané oblasti, jednotlivá asertivní práva, která budete aplikovat do svého života, další cvičení, zejména koučovací, vyhledávání souvislostí, netradiční náměty, motivační videa, články, reálné příběhy z praxe, a to vždy k danému tématu každé lekce. Na vypracování úkolů by Vám měl stačit jeden týden. Pro obdržení každého dalšího zadaní je potřeba zaslat zpět vypracovaný worklist nejpozději do nedělní půlnoci téhož týdne. Pokud byste se s vypracováním opozdil nebo chtěl odložit odeslání některé lekce, posouvá se odeslání vždy o celý týden. Tzn. pokud mi nezašlete vypracovaný worklist do neděle 00.00, je to pro mne signál vyčkat do další neděle.

Pro to, abyste mohl získat nějaký cíl či řešení, je potřeba pochopit problematiku komplexně, abyste věděl, co se s Vámi děje, proč tomu tak je a co s tím dál. Krok po kroku se Vás budu snažit navést v každé lekci blíže k hledání konkrétního a konečného řešení v rámci daných možností. Kurz jsem vypracovávala dle mnohaleté praxe, kterou s klienty mám a jsou v něm obsaženy základy všech oblastí, které v sebevědomí a asertivitě mají své důležité místo.

Hodnocení a zpětná vazba

V každém worklistu jsou od 2. lekce vždy první otázky věnovány zpětné vazbě a vlastní sebereflexi. Tímto každý týden sleduji Vaše pokroky a aktuální vývoj. Kompletní závěrečné vyhodnocení obdržíte v 10. - 12. lekci, kdy si společně shrneme, jak jste situace hodnotil a vnímal v počátku kurzu a jak po 10-ti lekcích. V závěru samotného kurzu Vám zašlu i vlastní vyhodnocení zaslaných materiálů, jako zpětnou vazbu, a dále navrhnu další konkrétní kroky vhodné pro Váš následný osobní rozvoj.

Dále po ukončení kurzu obdržíte prostřednictvím závěrečného e-mailu i závěrečný certifikát o abslovování kurzu.

Jak objednat a zaplatit kurz

Po vyplnění kontaktního formuláře obdržíte úvodní e-mail, kde jsou shrnuty všechny důležité informace pro absolvování kurzu včetně čísla bankovního účtu. Pro závazné objednání kurzu je nutné provést jednorázovou platbu na uvedený bankovní účet. Po obdržení platby Vás budu obratem kontaktovat s nejbližším termínem možného začátku spolupráce (zpravidla v pondělí pokud není dohodnuto jinak).

V případě předčasného ukončení kurzu je kurzovné nevratné.

Pokud byste kdykoliv v průběhu kurzu doporučil další zájemce, který zaplatí kurzovné, získáte za každého doporučeného účastníka slevu 500,-. Příslušnou částku Vám zašlu zpět na účet.