Feedback neboli zpětná vazba

Služba pro všechny, kteří chtějí zlepšit své komunikační a prezentační dovednosti nejen proto, že musí, ale i proto, že sami chtějí.

Říkají Vám, že:

 • neumíte komunikovat s lidmi?
 • nezvládáte obyčejný telefonát?
 • neumíte mluvit s opačným pohlavím?
 • na lidi působíte nepříjemně, ale nevíte proč?
 • musíte zlepšit své chování a vyjadřování, protože je nevhodné?
 • si díky svému chování nikdy nenajdete přátele?
 • Vám lidé nerozumí, když s nimi hovoříte?
 • je s Vámi nuda?


Feedback spočívá v předání zpětné vazby v klíčových situacích, zejména pokud musíte nebo chcete jednat s lidmi a působit jen pozitivním dojmem.

Tato služba je vhodná pro všechny profese od zaměstnanců úklidové služby, číšníky, přes obchodní zástupce, vedoucí pracovníky až po jednatele nebo ředitele společnosti. Všichni do jednoho musí, byť svým způsobem, zvládat každodenní komunikaci ke spokojenosti zákazníků. Počínaje způsobem vyjadřování, slovní zásobou, verbálními nedostatky, přes gesta, mimiku, pohledy očí a pohyby těla.

 

Průběh:

 1. Při prvním kontaktu popíšete problém a celou situaci, která Vás trápí a působí Vám osobní potíže. První kontakt může být osobní, telefonický nebo prostřednictvím emailu.
 2. Při druhém ryze osobním setkání následuje fáze pozorování a sběr dat ve Vašich podmínkách a Vašem prostředí tak, aby bylo zachyceno maximum informací.
 3. V dalším kroku Vám budou předány získané poznatky s konkrétními návrhy na zlepšení a důležité milníky dalšího vývoje.
 4. Poslední fází je navržení způsobu/ů, jak nedostatky ze svého chování odstranit s trvalým efektem.

 

Příběhy z praxe:

 • Obchodní zástupce společnosti nabízející produkty dlouhodobě nedokáže prodat standardní odbytové množství, přestože předchůdce či kolegové tyto obtíže nemají.
 • Výrobní oddělení trpí vysokou fluktuací podle zcela nevhodného a hrubého jednání vedoucího.
 • Nezadaný muž nedokáže oslovit nezadanou ženu z jeho okolí, ke které dlouhodobě pociťuje hlubokou náklonnost.
 • Žena žijící dlouhodobě sama s nemožností najít si stálého partnera hlavně proto, že je s ní "k nevydržení".
 • Matka, která i přes veškerou svou snahu nedokáže pochopit a přizpůsobit se dospívajícímu dítěti.