Trénink intuice

11.11.2016 20:14
Ve své praxi stále častěji zjišťuji, že mnoho lidí používá intuici, ale vůbec si toho nejsou vědomi, nebo si ji částečně uvědomují, ale neví jak přesně s ní pracovat, jak ji dál rozvíjet. Pokud není s intuicí pracováno správně, pokud není správně pochopena a vnímána, může způsobit...

Transformační kurz - Očista těla a mysli

15.06.2015 21:46
Chceme-li kompletně pročistit tělo, je potřeba pracovat na dvou úrovních - na úrovni fyzické a duševní (psychické). Stav fyzického těla je vždy výsledkem našeho psychického rozpoložení. Proto je důležité pracovat s oběma úrovněmi současně. Každá myšlenka, emoce, pocit či nálada mají...

Firemní vzdělávací program - Vhodné pro finanční nebo realitní poradenství

05.11.2013 16:06
Stress management, Burn-out syndrom, Motivace, Management působivosti, Relaxační techniky, Time management I.-IV. generace, Práce s rozvojem zaměstnanců. Tento vzdělávací program je určen pro tři stupně pracovníků: Junior pracovníci, Senior pracovníci a ředitelé. Kurz je primárně určen...

Zvládání stresu - pro firmy i jednotlivce

05.11.2013 13:01
Stress management, Negativní emoce, Zdravé sebevědomí, Asertivita, (Sebe)Koučink Tento program je určen všem, kteří pociťují negativní vliv stresu jako zásadní překážku ve svém životě, která je omezuje v jejich každodenním výkonu, dále je určen těm, kteří vnímají i vliv negativních emocí...

Trénink asertivity a asertivních technik - Vhodné pro firmy i jednotlivce

21.10.2013 13:28
Intenzivní výcvikový kurz je určen všem, kteří se chtějí naučit zdravě prosadit, lépe pochopit a řídit své soukromé i pracovní vztahy, odolávat manipulaci a agresi v komunikaci, jednat efektivně i v krizových situacích, a tím mj. zvyšovat svou produktivitu...

Firemní vzdělávací program - Multi-levelový balíček služeb (Jak si vytvořit působivý image)

20.10.2013 16:17
Verbální komunikace, neverbální komunikace (management působivosti), time management I.- IV. generace. Tento vzdělávací program je určen zejména pro obchodní zástupce firem, finanční poradce, realitní makléře a manažery obchodních oddělení. Primárně je rozdělen do 3 dnů po...