Další služby

V rámci dalšího vzdělávání nabízím i tyto služby:
 

1. Školení soft skills:

např. na téma:

 • neverbální komunikace,
 • komunikace během obchodních jednání a nejčastější chyby v jednání,
 • time management IV. generace,
 • efektivní komunikační dovednosti,
 • jak podávat zpětnou vazbu, kritika a pochvala,
 • asertivní komunikace (versus pasivní a agresivní),
 • sdělování nepříjemné informace,
 • jak připravit dobrou prezentaci,
 • sebeprezentace a její specifika.

2. Semináře na téma:

 • sebekoučování,
 • koučování podřízených,
 • koučování týmu/kolektivu.

3. Workshopy:

 • v podobě pravidelných sezení a řešení situací, které se jeví jako problematické, krizové, stresující. Možno cvičit i na modelových situacích tak, aby byli zaměstnanci maximálně připraveni zvládat jakkoli obtížnou situaci v pracovní době,
 • v podobě pravidelných sezení, na kterých by byly řešeny nedostatky v komunikaci s klienty, obchodními partnery a kde by bylo následně procvičeno, jak tyto chyby odstranit.

4. Stínování:

 • např. stínování manažerů

Stínování zajistí rychlou kontrolu aktuální situace v podniku, podává konkrétní zpětnou vazbu a návrhy řešení pro efektivní realizaci pozitivních změn.

Externí konzultant (stínující) v roli partnera a poradce poskytuje podporu a zpětnou vazbu všech manažerských činností. Sleduje soulad manažerských aktivit a firemní strategie, propojení činností s konkrétními cíli, což přináší koncentraci na klíčové procesy a vysokou orientaci na výsledky.

Objektivní stínování manažerů přináší dostatečný nadhled, rychlejší optimalizaci řízení, ušetří náklady a podstatně zvýší výkonnost kompetentních manažerů. Stínování manažerů je nástrojem pro efektivní nalezení nedostatků v řízení firmy.

Stínování je možno řešit samostatně, společně s technikou koučování, nebo je součástí dalších vzdělávacích programů či školení. Tuto techniku lze praktikovat na libovolné firemní pozici.