Cesta k asertivnímu sebevědomí

Kurz, který je postaven na zcela jiných základech

 
Sebevědomí dnes stojí za celkovým fungováním každého člověka: za kvalitou prožívaných vztahů, za množstvím vydělaných peněz, za účinnou komunikací a také za otázkou samotného smyslu života a jeho naplnění.
 

Asertivní sebevědomí je takové sebevědomí, kdy:

 • dokážeme prosadit své názory, aniž bychom druhé ranili či zesměšnili,
 • nejsme zásadně ovlivňováni pocity a myšlenkami druhých lidí a dokážeme věřit vlastnímu názoru a stát si za ním,
 • dokážeme odolat nátlaku, aniž bychom se cítili podřadně či museli jednat agresivně,
 • nemusíme mít vše perfektní proto, aby druzí neměli šanci naši práci jakkoli napadnout či znectít,
 • nemáme potřebu cítit stud, pocity viny, trapnosti či výsměch od okolí pokud se nám něco napoprvé nezdaří.

 

Program "Cesta ke zdravému (asertivnímu) sebevědomí" vznikl mj. na základě mé vlastní zkušenosti a dlouhodobé práce s klienty. Jedná se o velmi citlivou problematiku, která trápí KAŽDÉHO z nás, buď v pracovní nebo soukromé oblasti, příp. v obou zároveň. Nízké či nějakým způsobem poškozené sebevědomí získáváme vlivem osob nám nejbližších. Oni zase od svých nejbližších. Přičemž my ho opět předáváme dál našim potomkům a blízkým osobám. Nejistota a pochyby vzniklé v důsledku nízkého sebevědomí nás pečlivě doprovází jak v dětství, tak i v dospělosti, kde vytváří různá omezení a překážky, které nám značně komplikují zvládání nejrůznějších situací a zabraňují nám užívat si každodenních radostí.
 

Tento program je určen všem, kteří:

 • chtějí znovunalézt vnitřní svobodu a vyrovnanost,
 • chtějí opětovně prožívat pocity štěstí a radosti,
 • se chtějí naučit mít opět rádi vlastní tělo a zbavit se potřeby schovávat se před očima druhých,
 • chtějí sami sebe přijmout takoví, jací jsou a přestat závidět druhým jejich zdravé sebevědomí a úspěchy,
 • se již nechtějí nechat využívat druhými pro svou ochotu a obětavost a chtějí také udělat něco pro sebe,
 • chtějí umět otevřeně říct svůj názor, dokázat ho zdravě prosadit a mít při tom dobrý pocit,
 • chtějí odbourat křivdy minulosti a odpustit sami sobě i druhým,
 • chtějí se naučit asertivně bránit proti verbálním útokům, ponižování a nátlaku ze strany druhých,
 • chtějí umět ukončit nepříjemnou situaci se zachováním vlastní sebeúcty a respektu ze strany druhých,
 • se chtějí zbavit vlastního pocitu viny ze sebe sama, který byl vypěstován negativním vlivem okolí.

 
Program je koncipován tak, abyste zjistili základní příčiny svých obtíží a dokázali je natrvalo odstranit. Pravidelně budete docházet novým uvědoměním, která vás budou posouvat stále blíže k vašim cílům, k přirozené pohodě a spokojenosti. Stanete se odborníky na problematiku sebe sama.
 

Jak se Cesta ke zdravému sebevědomí liší od jiných programů?

Tento kurz, jak již bylo uvedeno, je zcela odlišný od jakýchkoli kurzů vedených na stejné téma. Základní technikou práce s klienty je metoda přirozeného fungování těla (viz PŘIROZENÉ FUNGOVÁNÍ TĚLA - NOVINKA). Byl vytvořen v rámci vlastních zkušeností a zkušeností klientů potýkajících se se stejným problémem. Nejlépe vám dokáže poradit člověk či osoba, která si prošla stejnými pocity a náladami, a která je dnes tam, kde jí sebedůvěra každý den podává ruku jako rovnocenný partner. Ke každému bodu programu obdržíte pracovní sešit na dopisování poznámek a k plnění úkolů, které jsou potřeba ke každému kroku objevování svého vnitřního já. Postupně vás budu vést od jednoduššího ke složitějšímu, pomohu vám nahlédnout do sebe sama, pomohu vám s kroky, které je třeba udělat, abyste začali budovat svoje svobodné já.
 

Organizace kurzu

Prezenční forma vhodná pro 4 - 10 účastníků, kteří chtějí pracovat intenzivně v týmu. Délka trvání a cena je závislá na typu kurzu:

 
Závěrem:
Jedinou důležitou podmínkou pro absolvování kurzu je, že se chcete UPŘÍMNĚ ZMĚNIT a začít na sobě opravdu pracovat. Pokud necítíte silnou potřebu něco změnit a něco pro to udělat, pak vás k tomu nikdo jiný nedonutí.
 

Tak přirozeně jako vykvete růže z poupěte, tak vyroste vaše sebevědomí, pokud na něm začnete aktivně pracovat.